Kernwaarden

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van jouw bedrijf. Een kernwaarde zegt veel over de identiteit van jouw bedrijf maar ook over de bedrijfscultuur. Het is van belang dat je de waarden van jouw organisatie kunt benoemen. Kernwaarden werken verbindend en zijn derhalve belangrijk bij de werving- en selectie van jouw personeel, maar ook bij jouw pr- en marketinguitingen. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere waarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Meer kernwaarden kan zorgen dat je scherpte verliest, mensen kunnen de waarden niet langer onthouden en hebben bijgevolg niet helder meer waar het om gaat. Zorg dat de waarden zichtbaar zijn binnen je bedrijf. Hang ze op, stuur ze rond, zet ze voorop je personeelshandboek.

 

Ontwikkelen van jouw identiteit

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van je bedrijf. Ze geven je werknemers houvast en het gevoel dat ze aan iets belangrijks bijdragen. Jouw waarden bepalen hun houding en gedrag. Zorg er daarom voor dat jouw werknemers weten wat er van hen verwacht wordt om de kernwaarden uit te dragen. Onderbouw de waarden met feiten en cijfers. Of beter: met voorbeelden en ervaringen van jouw werknemers. Dan gaan de kernwaarden leven en zal je personeel er sneller achter staan. Dat versterkt de onderlinge band – maakt het team sterker.

Wat is nu echt belangrijk voor jouw bedrijf?

Niet alle begrippen zijn geschikt als kernwaarden. Kies daarom liever geen containerbegrippen zoals “servicegericht” of “klantgericht”. Deze begrippen zijn zo veelomvattend dat ze vaag worden. Ook deugdzame woorden zoals “integriteit” of “respect” zijn minder geschikt als kernwaarden. Mensen mogen min of meer van je verwachten dat je integer of respectvol bent. Het is zo vanzelfsprekend dat dit type waarden niet tot de verbeelding zullen spreken.

 

Kernwaarden bepalen:

De volgende vragen kan je als richtlijn gebruiken om je waarden te bepalen:

  1. Wat laat volgens jou zien wat de cultuur bij jouw organisatie is?
  2. Welke waarden (of basisprincipes) zijn voor jou persoonlijk belangrijk en streef je altijd na, ook in je werk, in goede en slechte tijden, of het hoort bij jouw taak of niet.
  3. Wat vind jij het allerbelangrijkst in je werk? Wat denk jij dat het allerbelangrijkst is voor jouw organisatie?
  4. Wat vinden klanten van jouw organisatie? Waarvan denken zij dat voor jouw organisatie het allerbelangrijkst is?
  5. Welke waardes houdt jouw organisatie er op na, ook als het even tegenzit en het niet kan zoals het moet (maar moet zoals het kan)?
  6. Wat is de grootste sterkte van jouw organisatie als organisatie (denk in mensen en processen, niet in producten, markten en prijzen)
  7. Wat zijn de top 3 tot top 5 voornaamste gedragskenmerken die we van ELKE MEDEWERKER mogen verwachten (inclusief jezelf)? Echte kernwaarden zijn gedrag en vaardigheden die je waardeert bij collega’s.

Oefening

Download de lijst met Kernwaarden en kies 10 waarden die voor jou het belangrijkste zijn en geef aan waarom elke waarde belangrijk is voor jou of wat deze betekent voor jou. Waardes als eerlijkheid, transparantie en integriteit zijn gerelateerd aan elkaar, groepeer deze en kies een woord dat het beste de groep weergeeft als centraal thema. Pak vervolgens 10 stukjes papier en schrijf 1 kernwoord op elk papiertje.

Leg de 1e kernwaarde neer en vergelijk deze met de 2e kernwaarde. Als je moest kiezen tussen deze twee, welke zou je dan kiezen? Leg deze waarde vervolgens bovenaan. Pak nu de volgende kernwaarde en vergelijk deze met de waarden die je al hebt liggen totdat je een top 10 hebt van de voor jouw belangrijkste kernwaarden. Dit kan gedaan worden in teams, maar ook in een brainstormsessie. Deze top 10 is jouw waardenperspectief, met de belangrijkste waarden bovenaan.

Vervolgens vertaal je de bovenste 3 tot 5 waarden naar concreet gewenst gedrag op de werkvloer. Wanneer is iets wel/niet professioneel? Hoe ziet een klantgerichte afdeling er in de praktijk uit? Wanneer zijn wij wel/niet integer bezig? Het helpt om dit gewenste gedrag te visualiseren en medewerkers hierin te trainen. Belangrijke vraag: weerspiegelen jouw kernwaarden de huidige of de gewenste organisatiecultuur?

Download hier de kernwaardenoefening voor jouw bedrijf!

Vorige stap: Van visie naar missie