Onze visie

Ondernemen is geen normale baan. Naast het werk in jouw bedrijf, wil je ook aan je bedrijf blijven werken. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf kan doorgroeien? Hoe combineer je grip houden met loslaten? Dit is een grote uitdaging voor veel ondernemers en er wordt van jou verwacht dat je alles weet en kan. De meeste ondernemers missen een daadwerkelijke partner die hen hierin bijstaat. Iemand die op hun vragen een antwoord heeft, op het moment dat het nodig is. Een sparringpartner wanneer het kan, een daadkrachtige adviseur wanneer het moet.

Onze missie

De missie van HKB is om ondernemers in het MKB met meer succes, plezier en rust te laten ondernemen.

M. van der Looy

HKB heeft ons ondersteunt met het aanvragen van twee subsidies. In het kader van deze subsidies heeft Rob onderzoek verricht hoe we een bepaald product het beste in de markt konden zetten. Ook heeft hij samen met ons een plan gemaakt om de mogelijkheden van een nieuw concept in kaart te brengen. Prettig aan Rob is dat hij vanuit een helikopterview naar ons bedrijf kan kijken, daarvoor zijn wij zelf te druk met ons vak bezig. Daarnaast was het voor ons echt een stok achter de deur dat er concrete afspraken werden gemaakt over wanneer zaken klaar moesten zijn. Wij zijn zeer tevreden over de fijne samenwerking met HKB!

Ruud van der Looy
Directeur

4Care

Wij werken sinds het voorjaar van 2016 samen met HKB aan de groei van ons bedrijf. Er liggen veel kansen voor 4Care en we zijn ambitieus, maar wij merkten dat we hulp konden gebruiken om onze groei te realiseren. We zijn begonnen met het opstellen van een Actieplan voor Succesvol Ondernemen om doelen te stellen en om heldere acties te definiëren. Vervolgens zijn we in het DaVinci Bedrijfsverbeterprogramma aan de gang gegaan om structuur in ons bedrijf te brengen. Het prettige van de Samenwerking met HKB is dat adviezen weloverwogen, maar heel praktisch gebracht worden. Ze kunnen meteen uitgevoerd worden. HKB stroopt dan de mouwen op en zorgt ervoor dat acties direct aangepakt en geregeld worden. Zo hebben we processen verbeterd, functies beter omschreven, onze handelskanalen beter vormgegeven en wordt onze directeur in Polen op een aantal vlakken ondersteund. We geven zo stap voor stap vorm aan onze ambitie.

Henk en Lelia van Lierop
Directie