Onze visie

Markten worden steeds dynamischer en klanten stellen steeds hogere eisen. Daardoor worden hogere eisen gesteld aan de concurrentiepositie en organisatorische inrichting van bedrijven. Veel ondernemers zijn goed in enkele aspecten van ondernemen, maar missen kennis, ervaring en doortastendheid op ‘randzaken’. Daardoor blijft veel potentie onbenut. Onze visie en missie is erop gericht om deze potentie wél te benutten.

Bij grotere bedrijven worden deze zaken opgepakt door een hoofdkantoor. Veel MKB ondernemers missen die ondersteuning. Ze verwachten dat dit voor hen te kostbaar is, of zien ‘organisatie’ als ballast. Op hetzelfde moment is de toegevoegde waarde van adviseurs regelmatig niet duidelijk genoeg.

Vergroten van de organisatorische capaciteit van kleinere bedrijven wordt steeds belangrijker. Daarbij zijn flexibiliteit en kostenbewustzijn belangrijke uitgangspunten. HKB vervult een hoofdkantoor rol voor kleinere en middelgrote bedrijven. Wij maken kennis en deskundigheid toegankelijk voor ondernemers in het MKB. HKB bereidt beslissingen voor, geeft ondernemers argumenten en helpt in de uitvoering van beslissingen. Kleine en middelgrote bedrijven krijgen de slagkracht die ze nodig hebben. En dat op een eenvoudige en toegankelijke wijze. Samen met de ondernemer maken wij zijn bedrijf succesvoller!

Onze missie

De missie van HKB is om kwalitatief hoogwaardige bedrijfskunde op een praktische manier bereikbaar te maken voor kleine en middelgrote bedrijven.

M. van der Looy

HKB heeft ons ondersteunt met het aanvragen van twee subsidies. In het kader van deze subsidies heeft Rob onderzoek verricht hoe we een bepaald product het beste in de markt konden zetten. Ook heeft hij samen met ons een plan gemaakt om de mogelijkheden van een nieuw concept in kaart te brengen. Prettig aan Rob is dat hij vanuit een helikopterview naar ons bedrijf kan kijken, daarvoor zijn wij zelf te druk met ons vak bezig. Daarnaast was het voor ons echt een stok achter de deur dat er concrete afspraken werden gemaakt over wanneer zaken klaar moesten zijn. Wij zijn zeer tevreden over de fijne samenwerking met HKB!

Ruud van der Looy
Directeur

4Care

Wij werken sinds het voorjaar van 2016 samen met HKB aan de groei van ons bedrijf. Er liggen veel kansen voor 4Care en we zijn ambitieus, maar wij merkten dat we hulp konden gebruiken om onze groei te realiseren. We zijn begonnen met het opstellen van een Actieplan voor Succesvol Ondernemen om doelen te stellen en om heldere acties te definiëren. Vervolgens zijn we in het DaVinci Bedrijfsverbeterprogramma aan de gang gegaan om structuur in ons bedrijf te brengen. Het prettige van de Samenwerking met HKB is dat adviezen weloverwogen, maar heel praktisch gebracht worden. Ze kunnen meteen uitgevoerd worden. HKB stroopt dan de mouwen op en zorgt ervoor dat acties direct aangepakt en geregeld worden. Zo hebben we processen verbeterd, functies beter omschreven, onze handelskanalen beter vormgegeven en wordt onze directeur in Polen op een aantal vlakken ondersteund. We geven zo stap voor stap vorm aan onze ambitie.

Henk en Lelia van Lierop
Directie