Visie en missie, wat moet ik ermee?

Visie, missie en strategie. Voor sommigen zijn dit ‘blabla management termen’. Toch worden deze begrippen in het MKB steeds vaker gezien als handige kapstokken voor het formuleren en verspreiden van bedrijfsdoelstellingen.
Voor diegenen die persoonlijke of bedrijfsdoelstellingen op een praktische manier willen vertalen naar een gestructureerd plan, geeft dit artikel een eerste introductie in de achtergrond en functie van zowel organisatievisie als organisatiemissie. De formulering van een visie en missie is onderdeel van het ‘Actieplan voor Succesvol Ondernemen.’

Visie en missie, wat moet ik ermee?

Waarom is de ene organisatie succesvoller dan de andere? Deze vraag houdt veel ondernemers bezig, zeker als het gaat om vergelijk in de eigen branche. Op deze vraag zijn vele specifieke antwoorden mogelijk, zelfs geluk is een antwoord. Maar het is bewezen dat succesvolle ondernemers hun toekomst niet af laten hangen van geluk. Een succesvolle ondernemer is bezig met de wereld van morgen en zijn rol daarin. Hier worden de eerste stappen in het bepalen van die toekomst behandeld, in specifiek worden de functies van visie en missie besproken.

 

Wat is een visie?

De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?’ Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het bedrijf opgaat.

 

EEN VAN DE MEEST BEKENDE VISIES IS DIE VAN BILL GATES:

‘Over enkele jaren heeft elke werknemer een computer op zijn bureau.’

Dat klinkt vandaag de dag niet meer als een heel spannende visie.  Vijfentwintig jaar geleden was dat het wel, het was zelfs onrealistisch. Toch ging Bill Gates daarvan uit als een zeer gewenst toekomstscenario. Zo leidde de persoonlijke visie van Bill Gates ertoe dat er tegenwoordig op de meeste bureaus een PC staat met een besturingssysteem van Microsoft. De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie.

 

ER IS SLECHTS ÉÉN VISIE PER ORGANISATIE.

Een organisatie heeft een visie als het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Daarop kan zij dan anticiperen in haar productontwikkeling, vernieuwing van diensten, enzovoort. Al in de jaren ’70 werd het belang van visie onderschreven door onderzoekers, consultants en veel bedrijven. Het beroemde Amerikaanse consultancybureau McKinsey ontwikkelde toen al een organisatiemodel waarin visie het centrale managementinstrument is en zorgt voor samenhang en sturing van andere managementinstrumenten. Dit organisatiemodel is bekend als het 7S model.

 

Waarom een visie?

Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies. Het is het antwoord op de vraag: hoe zou je willen dat de toekomst zal verlopen, en wat is jouw plaats daarin?

  1. Richting geven
  2. Inspireren
  3. Onderscheiden van anderen
  4. Winnen
  5. Overleven

 

Richting geven

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. De organisatie legt zich daarbij neer en wacht af wat er gaat komen, de organisatie wordt hierdoor stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn, ook in een omgeving met veel ontwikkelingen. Met een visie kun je zowel de organisatie zelf, als de omgeving beïnvloeden. Immers, ook de organisatie zelf speelt een rol in het maken van de toekomst.

 

Inspireren

Een goede visie leidt tot creatieve spanning of flow. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt gesteld maar nog niet helemaal weet hoe je dat gaat bereiken. Je weet wel heel goed waar je nu staat. Met een duidelijke visie en overtuigingskracht heb je de mogelijkheid om jouw toekomst naar jouw hand te zetten.

 

Onderscheiden van anderen

Sommige organisaties leiden, andere volgen. Initiatief nemen en de markt bepalen in plaats van afwachten en kijken naar wat de concurrenten doen. Een organisatie met een visie is bezig met het creëren van de toekomst en wil hier een duidelijke rol in vervullen.

 

Winnen

De visie is dé manier om de concurrentie op langere termijn te slim af te zijn.

 

Overleven

Soms blijkt dat een organisatie wel moet veranderen om in de toekomst te overleven. Dan is een nieuwe visie noodzakelijk. De markt droogt op, nieuwe technologieën maken het product overbodig. Wetgeving verandert, een monopolie verdwijnt. Allemaal aanleidingen om een nieuwe visie te ontwikkelen. Een bedrijf moet zich dan heroriënteren en een nieuw toekomstbeeld creëren.