Hoe analyseer je een MKB bedrijf?

Het gras is altijd groener bij de buurman…. Ook in ondernemersland.

Je ziet bedrijven die naar grotere panden gaan, directeur eigenaren die steeds grotere auto’s rijden en een groeiend personeelsbestand. Van veel ondernemers hoor je: het is druk, we doen het goed. De ‘uiterlijke schijn’ laat lijken dat het goed gaat met een bedrijf.

Maar is dat ook zo? Bij een beursgenoteerd bedrijf is veel van de voornaamste informatie over dat bedrijf openbaar beschikbaar. En die bedrijven worden dagelijks gevolgd door meerdere analisten.

Waarom is het eigenlijk interessant om een bedrijf te analyseren? Dat kan om verschillende redenen zijn: financiering, overname of rendementsverbetering. Soms moet je beslissen of je klant wil worden bij een bedrijf, of dat een leverancier juist jouw bedrijf mag beleveren. Misschien wil je het rendement van je bedrijf verbeteren, moet je een subsidie toekennen. In andere gevallen wil je juist leren wat er goed gaat in een bedrijf en om dat te kopiëren naar een ander bedrijf. Je ziet dus dat diverse partijen geïnteresseerd zijn in hoe een bedrijf het doet.

Maar hoe analyseer je een bedrijf waar bijna geen openbare gegevens beschikbaar van zijn? Je moet dan dus in het bedrijf duiken. Er zijn bedrijfsadviseurs die stellen dat ‘als ze twee uur in een bedrijf rondlopen, en praten met de mensen’, dat ze weten waar de schoen wringt, en dat ze aan de slag kunnen. Gesprekken met mensen zijn waardevol, maar heel vaak vertellen ze maar een deel van het verhaal. Ze vormen maar een deel van de analyse.

Een goede analyse van een mkb bedrijf wordt modelmatig aangepakt. En afhankelijk van de reden waarvoor je de analyse wil gebruiken focus je met het model op andere componenten. Binnen de HKB methode hebben wij een bedrijfsanalysemodel ontwikkeld dat een mkb bedrijf volledig in de breedte kan analyseren. De basis voor het model is de oude vertrouwde SWOT analyse, waarin de sterktes en zwaktes van een bedrijf tot uiting komen, en de kansen en bedreigingen in beeld gebracht worden. Maar die vier componenten kun je in onze ogen niet ‘los uit de pols’ invullen. Daar zijn verschillende deelanalyses voor nodig. Per component zijn deze:
Sterktes/zwaktes:
– Financiële analyse
– Interne bedrijfsrisico analyse
– Ondernemerschap analyse
– Managementcapaciteiten analyse
Kansen / bedreigingen:
– DESTEP analyse
– Porter 5 krachten concurrentie analyse.
De interne analyse is de meeste uitgebreide van deze vier deelanalyses. Op basis van het strategiekaartenmodel wordt per deelgebied een link gelegd met de strategie van het bedrijf.

De strategie van een bedrijf vormt de basis van elke bedrijfsanalyse. Bij een bedrijf dat geen duidelijke strategie heeft, en waarvan de ondernemer zegt: ‘we zien het wel, het komt wel goed’, daar is eigenlijk ook alles goed. En misschien ook wel heel veel niet goed. Maar zonder duidelijke ambitie, missie, visie en doelstellingen is het heel lastig om een bedrijf te analyseren. Je kunt dan proberen te vergelijken met soortgelijke bedrijven zoals een concurrent. Tenminste, als je daar als wel goed inzicht in kunt krijgen. Maar wat vind je dan belangrijk? Is een hoge winst het doel? Of goed werkgeverschap? Of juist een superhoge service? Al die punten zijn vaak niet tegelijkertijd mogelijk. En ze hangen weer samen met de inrichting van je bedrijf. Een goede analyse hoort rekening te houden met die doelen.