Henk van Lierop deelt zijn internationale ervaringen uit de praktijk

Welke kansen en risico’s zijn er wanneer jij internationaal gaat ondernemen? Hoe kan ik het beste de markt benaderen? Tijdens het HKB Ondernemerscafé  op maandagavond 8 april krijg je antwoord op deze vragen.

Ook deelt Henk van Lierop, directeur van 4Care International, zijn ervaringen uit de praktijk. Welke tegenvallers is het bedrijf onderweg tegengekomen en wat zou Henk anders doen? Henk van Lierop geeft antwoord op deze vragen.

4Care is een bedrijf dat zich bezighoudt met het op een gemakkelijke manier kleden van mensen met een beperking. Dat doen we op twee gebieden. Enerzijds voor mensen met gedragsproblematiek en anderzijds voor mensen die moeilijk te kleden zijn.

 

Hoe ben je begonnen met internationaal ondernemen?

“Heel speelsgewijs. 4Care is begonnen met internationaal ondernemen, omdat we spontaan vraag kregen van relaties uit het buitenland. Dit heeft zich verder ontwikkeld in een ambitie. Al snel hadden we in de gaten dat wanneer we wilde groeien en groter wilde worden, de Nederlandse markt te klein was. De eerste vraag uit het buitenland ontstond spontaan.”

 

Wat was stap 2?

“Op en gegeven moment hebben we de keuze gemaakt 4Care verder uit te breiden naar het buitenland. Dit hebben we op diverse manieren geprobeerd. We zijn op een beurs gaan staan in Spanje met de Nederlandse KvK. Ook zijn we actief gaan zoeken op het internet om partners te vinden, die bij het bedrijf 4Care passen. Het verschilde per land behoorlijk of de markt behoefte had aan de oplossingen van 4Care of nog niet. Destijds was er België en Duitsland erg veel vraag, terwijl in Frankrijk de behoefte nog moest ontstaan. Nu in 2019 is de behoefte zeker in ieder land aanwezig.”

Hoe bedient 4Care de markt? Zijn er verschillen per markt?

“De behoefte per land stijgt steeds harder. Daarom hebben we er binnen onze huidige strategie voor gekozen om één verantwoordelijke dealer per land aan te stellen. Deze dealers zijn verantwoordelijk voor hun eigen land, maar beschikken daarbij ook over de vereiste specifieke kennis die we nodig hebben voor de markt in dat land. Daarnaast moet je als bedrijf óók goed weten hoe de sociale wetgeving voor elk land in elkaar zit.”

 

 Welke valkuilen ben je onderweg tegen gekomen?

“De valkuilen waren te snel willen zijn en te veel gefocust zijn op positieve cijfers. Door te veel te focussen op beloftes, afspraken en denken dat je het schip met goud binnen haalt, schep je te hoge verwachtingen, die je uiteindelijk niet kunt waarmaken.”

 

Wat zou je anders doen? Wat zijn jouw internationale ervaringen uit de praktijk?

“4Care is nu bezig met een project via de ambassade en dat creëert veel voordelen. Ik zou daarom, wanneer je internationaal stappen wilt zetten, eerder contact en hulp zoeken met het ministerie van buitenlandse zaken. Deze mensen doen dit dagelijks en hierdoor kun je sneller de juiste richting in gaan.”

 

Wat zijn jouw tips aan andere ondernemers?

“Maak van internationaal ondernemen een bewuste keuze en niet omdat je makkelijk omzet wilt scoren. Het is niet makkelijk. Ieder land brengt zijn eigen problematiek en regelgeving mee. Dat is niet erg, maar doe het wel bewust, gestructureerd en met een plan van aanpak.”