Wat moet er binnen de organisatie veranderen om jouw groeistrategie tot een succes te maken?

Je hebt jouw strategische keuzes gemaakt en je doelstelling is helder. Maar welke organisatorische en structurele handelingen moeten plaatsvinden om jouw groeistrategie tot een succes te maken.

Veel MKB ondernemers staan voor de groeikeuze van pioniers- naar managementfase in het Greiner model. We zien vaak bedrijven die begonnen zijn met pionieren in een informele structuur. Men kent elkaar goed en de organisatie is nog weinig gestructureerd. Vervolgens begint het bedrijf hard te groeien en ontstaat er steeds meer behoefte aan structuur en formeel leiderschap. De ‘vrijblijvende’ manier van werken van ‘vroeger’ werkt niet meer. Het vorm geven van structuur blijft voor veel bedrijven lastig. Dus wat moet er concreet binnen jouw bedrijf veranderen om de gekozen strategie te realiseren?

Begin bij het bepalen of de huidige interne processen toereikend zijn om de strategische doelen te kunnen behalen. Analyseer alle processen kritisch en bepaal welke pijnpunten jouw succes in de weg staan. Lopen de overdrachtsmomenten in jouw organisatie efficiënt en wordt de juiste informatie gedeeld? Worden er eisen gesteld aan de output van een deelproces? Richten we ons in het verkoopproces wel op het juiste type klanten? Zijn er nieuwe wet- en regelgevingen waar we onze processen op moeten aanpassen? Dit zijn allemaal procesmatige afwegingen om te bepalen wat er in de organisatie moet veranderen.

Om de processen in jouw organisatie te optimaliseren is het belangrijk dat iedere werknemer weet wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) zijn. Zijn er nog onduidelijkheden? Dan moeten deze eerst worden weggenomen. Vertaal de TVB in functieprofielen en beoordeel jouw medewerkers aan de hand van dit profiel. Dit geeft jouw medewerkers een helder verwachtingspatroon en hierdoor zullen jouw interne processen beter gaan lopen.

Het optimaliseren van jouw interne processen is een doorlopende taak, blijf je organisatie verbeteren om de klant zo goed mogelijk te bedienen en jouw strategische doelen te behalen.

Vorige stap: Wat verandert er voor de klant?

Volgende stap: Waarin moet geïnvesteerd worden om jouw plan te kunnen behalen?