Investeerders

Wanneer je als ondernemer naast geld ook expertise en advies zoekt, kun je ook naar investeerders zoeken die zich inkopen in jouw bedrijf. Deze ‘Angel Investors’ kopen zich in jouw bedrijf in, in ruil voor winst-aandelen en/of zeggenschap. Deze bestaan ook in verschillende vormen: 

  • –  Zakenpartners:
  • Personen die zich inkopen in jouw bedrijf, en mogelijk mee gaan ondernemen in jouw bedrijf.
  • –  Particuliere investeerders:
  • Natuurlijke personen die een portfolio hebben met daarin een aantal bedrijven waarin zij geloven en ze een rol als ‘bestuurder’ aannemen. Zij laten jou ondernemen, maar sturen op de achtergrond mee.
  • –  Investeringsfondsen:
  • Een bedrijf dat zich specialiseert in het begeleiden van MKB bedrijven in een bestuurdersfunctie. Zij kopen zich in met gelden van derden, die een rendement verwachten op hun geïnvesteerd vermogen. Hierbij is het investeringsfonds dus een tussenpersoon, en zijn de investeerders niet tot nauwelijks bij je bedrijf betrokken. 

Deze optie is vooral interessant wanneer je zelf niet meer het vertrouwen hebt op eigen benen je bedrijf te laten groeien. Je krijgt er veel expertise bij, maar dat betekent wel dat je zeggenschap in jouw bedrijf moet opgeven. 

 

Andere financieringsvormen: