Een bankfinanciering, wat zijn je opties?

Natuurlijk wordt er vaak meteen gekeken naar de ‘normale’ geldverstrekkers zoals de bank. De voordelen van een bank is dat het op dit moment zeer goedkoop is vanwege een hele lage rente. En als je aan de voorwaarden voldoet is het relatief gemakkelijk en snel te financieren. Er zijn 3 veel voorkomende financieringen waarvoor men naar de bank gaat: 

  • Een krediet, waarbij je enkel rente betaalt over hetgeen dat je gebruikt. Vaak gebruikelijk om kortstondige tekorten op te lossen.
  • Geldlening, waarbij je voor een bedrijf of project een plan indient en daarvoor (een deel van) de begroting leent bij de bank. Dit zijn vaak leningen van 5 tot 10 jaar.
  • –  Hypotheeklening, een goed wordt aangeschaft via een financiering bij de bank, waarbij de bank dit specifieke goed in onderpand neemt. Gebruikelijk bij de financiering van bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Sinds de kredietcrisis wordt er bij banken veel strenger gekeken naar het bedrijf, de ondernemer en het doel van een financiering. De voorwaarden voor een lening zijn zeer streng en in veel gevallen niet onderhandelbaar. Een investering in een nieuw idee, product of dienst zal een zeer goed plan moeten hebben, voordat de bank daarin meegaat. En onderliggend moet je bedrijf in de huidige vorm, en in jouw prognoses van de toekomst, aan veel ratio’s van de bank voldoen.  

Microfinanciering & Lease –  Crowdfunding  –  Investeerders