De droom van iedere ondernemer

Iedere ondernemer heeft een andere droom. De één droomt van de lol die hij of zij heeft met zijn of haar mensen. Een ander droomt over de dingen waar hij of zij trots op is. Bij HKB horen we veel ondernemersdromen. Een aantal daarvan is vers: startende ondernemers die vol passie vertellen over wat ze bezighoudt en hoe ze hun bedrijf vorm willen geven. Bij een aantal is de droom wat meer naar de achtergrond gedreven. De waan van de dag, of erger: de zorgen van de dag hebben de overhand. Wel opvallend: weinig ondernemers dromen over geld. Geld is een middel om dingen gedaan te krijgen, maar (gelukkig) bijna nooit een doel op zich.

Ondernemerschap wordt door Harvard Business School gedefinieerd als: Pursuing opportunities beyond resources controlled. Vrij vertaald betekent dat: kansen (en dromen) najagen, en zorgen dat je de middelen (mensen, geld, machines, etc) er bij verzamelt die nodig zijn om de kans die je ziet te verzilveren. En daarvoor moet je kunnen dromen…. Fantaseren over de toekomst zoals jij die ziet met je bedrijf. Dromen over wat er allemaal mogelijk is voor jouw klanten, jouw medewerkers en jouw andere partners wanneer je jouw bedrijf kunt vormgeven wanneer je je droom gerealiseerd hebt.

Waarom is jouw droom zo belangrijk?

Het goed in beeld brengen van jouw droom is essentieel voor het bereiken van je doelen. Want ondernemen betekent ook: omgaan met tegenslagen. Nagenoeg geen enkel ondernemersplan komt helemaal uit zoals het oorspronkelijk bedacht is. Dat komt omdat er altijd externe factoren zijn waar je op kunt of moet inspelen, maar niet 100% op kunt plannen. En als je dan geen duidelijke droom hebt, en geen drang om die droom te realiseren, dan valt het niet mee om door te gaan als het moeilijker wordt. Er wordt wel eens gezegd: Een bedrijf wordt nooit groter dan de visie van de leider aan de top van het bedrijf. Een leider die blijft leiden, ook als het moeilijk is, omdat hij of zij gelooft in zijn of haar doel, in zijn of haar droom, in zijn of haar passie, die leider heeft een grotere kans van slagen dan een leider die twijfelt bij het minste beetje tegenwind. Veerkracht is essentieel voor het bereiken van je doelen!

Ben jij ondernemer? Heb je een droom maar weet je niet hoe je die moet verwezenlijken? Had je ooit een droom, maar ben je die kwijtgeraakt door de waan van de dag? Of twijfel je simpelweg of jij wel in staat bent om die droom te realiseren? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We luisteren graag naar jouw droom en zetten met jou de stappen naar de realisatie ervan!