Weet jij wat 1 dag in jouw bedrijf kost?

Bezig zijn met je administratie of je financiën is vaak een hinderlijke onderbreking van het ondernemerschap. Zeker wanneer je vooruit wilt met jouw bedrijf, is het sneller om te sturen op je bankrekening en je saldo in de gaten te houden, dan een uitgebreide financiële analyse te doen over de afgelopen periode.

Toch helpt het om daadwerkelijk te weten wat er nou in en uit jouw bedrijf gaat, en zorgt dit inzicht er juist voor dat jij gemakkelijker vooruit kunt kijken en beter kunt voorspellen wat dat met jouw bankrekening doet. Hoe? Dat leggen we je graag uit!

We beginnen met: wat kost een dag binnen jouw bedrijf nou eigenlijk?

Waarom wil je weten wat een werkdag kost?

Wat kost een volledige werkdag in je onderneming? Op het eerste oog lijkt dat een gemakkelijk te beantwoorden vraag? Maar beantwoordt deze eens over je bedrijf?

We zijn vaak niet volledig op de hoogte van de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt. Vaak bekijken we deze 1x per jaar bij het opstellen van de  jaarbegroting en 1x bij het afronden van de jaarrekening. Dan zijn het grote getallen die betrekking hebben op het gehele jaar of per kwartaal of maand. Hoe groter je bedrijf, hoe groter deze getallen en hoe minder gevoel je er wellicht bij hebt. Hierdoor denk je misschien ook dat je er weinig invloed op hebt. Het bedrag klein maken helpt hierbij. Door het terug te rekenen naar de kosten per (werkbare) dag zie je ineens wat je daadwerkelijk kwijt bent per werkbare dag. En dan wordt dat ineens wel tastbaar!

 

 

Hoe berekenen we de kosten per dag dan?

We starten met het kijken naar de totale kosten die in één kalenderjaar worden gemaakt. Voor veel bedrijven bestaan deze uit dezelfde posten: salarissen, sociale lasten en andere personeelskosten, huisvesting, exploitatiekosten, verkoopkosten, autokosten, kantoorkosten, afschrijvingen en algemene kosten. We tellen dit bij elkaar op en dan hebben we de totale kosten.

Vervolgens kijken we naar het andere element: de werkbare dagen. Dit zijn de dagen dat jouw bedrijf de deuren ook daadwerkelijk open heeft. Met 365 dagen in een jaar minus alle dagen dat je dicht bent (bijv. in het weekend, op feestdagen en bij collectieve sluitingen) komen we doorgaans uit op 225 tot 260 dagen. Dit geldt zo voor veel ondernemers.

Dan hebben we de totale kosten en de werkbare dagen. Dan rest ons alleen nog het éen met het ander te delen en voilà: de kosten per (werkbare) dag. We praten ineens niet meer over tonnen of miljoenen, maar over een paar duizend euro. En nu weet je dus wat 1 dag daadwerkelijk kost in jouw bedrijf.

 

Duidelijk, maar wat kan je met de kosten per dag?

Nu je dit weet, kun je er dagelijks op sturen. Als je weet wat 1 dag kost, weet je ook wat 1 dag minimaal moet opbrengen. En dat is handig. Het werkt als een soort meetpunt. Je kan het zelfs omrekenen naar uren, of naar het aantal orders per dag. Wanneer je hier dagelijks mee bezig bent krijg je ook inzichten in de kwaliteit van je verdienmodel. En staat jouw winstgevendheid onder druk, kijk dan eens goed naar wat een dag bij jou daadwerkelijk kost, en wat je daartegenover stelt qua verkoop en omzet.

Door jouw kosten per dag te berekenen, weet je dus hoeveel je per dag moet omzetten en wat je per dag daadwerkelijk verdient! Zo wordt sturen op je bedrijf veel gemakkelijk, maar ook veel doeltreffender!

Wil je meer weten over het berekenen van jouw kosten per dag, neem dan contact op met ons!