Wat is jouw plan voor 2020?

Veel ondernemers en bedrijven hebben de afgelopen maanden de doelen voor 2020 gesteld. In veel gevallen zijn dit doelstellingen waarbij wordt uitgegaan van omzetgroei, het aannemen van nieuw personeel of het eindelijk binnen komen bij die ene grote klant waarmee jouw business kan exploderen. Prima natuurlijk, een doel helpt om te focussen en verbinding tussen je mensen te leggen. Maar hier begint het pas.

Wat ga jij doen om jouw doel te behalen? Wij zien vaak bij bedrijven dat er na het bepalen van de doelstellingen voor het komend jaar, weer wordt begonnen met werken in het bedrijf op een vergelijkbare manier als afgelopen jaar. Zo zie je vaak gebeuren dat goede initiatieven om zaken op een andere manier aan te pakken, verzanden in de dagelijkse gang van zaken.

Zo wordt het behalen van je doelstellingen afhankelijk van ‘hoe de wind waait’. En dat terwijl je met een goede focus op de zaken die jij wilt behalen, echt een verschil kan maken. Daarvoor heb je niet alleen je doelen, maar ook een duidelijk plan nodig.

 

Wat moet er binnen jouw organisatie veranderen om jouw doel te bereiken?

Welke investeringen zijn er benodigd en welke mensen moeten verder worden opgeleid? Wat gaat de klant merken van de dingen die jouw bedrijf anders wil gaan doen? En hoe vertaalt zich dit in de financiële ruimte binnen jouw bedrijf om het behalen van jouw doelstellingen te kunnen financieren?

Hoe maak je jouw plan succesvol?

Het maken van een goed plan vraagt tijd en inspanning. Hoe kun je jouw ambitie en verlangens concreet vastleggen op een stuk papier? En hoe zorg je dat jouw plan succesvol gedragen wordt door iedereen binnen je bedrijf? Het is daarom belangrijk een duidelijk doel te hebben, voordat je jouw plan gaat uitschrijven.

Een geslaagd plan moet jou en je bedrijf ondersteunen om de doelen te bereiken en uitgesproken ambities te behalen. Daarom is het commitment binnen je bedrijf onmisbaar. Betrek de juiste mensen in de ontwikkeling van het plan. Dit zorgt voor draagvlak en creëert een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Een succesvol plan is:

verbindend op diversen lagen; het plan moet duidelijk omschrijven welke processen er binnen de organisatie veranderen tijdens het realiseren van jouw doel. Als je op klantniveau iets wilt veranderen heeft dat een financieel effect, maar waarschijnlijk ook binnen je secondaire processen.

in de taal van de organisatie; het gehele bedrijf moeten begrijpen wat je met jouw plan wilt bereiken en moeten zich ermee kunnen identificeren. Je zal samen met iedereen binnen het bedrijf jouw plan moeten gaan behalen.

ondersteunend en dynamisch; het is een rode draad waarin jouw ambitie omschreven staat. Laat jouw doel leven binnen de organisatie!

gebouwd op het fundament van je bedrijf; een op zichzelf staand plan zal weinig draagkracht krijgen binnen een bedrijf. Zorg daarom dat je plan altijd een verlengde is van je bedrijf. Wat is jouw ambitie en welke doelen moet je stellen om deze te bereiken?

Welke gevolgen moeten jouw plannen hebben?

Hoe weet je dat jouw plan succesvol is? Veel gevolgen van een plan zijn niet te meten en worden vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd zoals ‘meer klanten, een hogere omzet, lagere kosten, meer online volgers of misschien een snellere levertijd?’. Je kunt deze gevolgen concreet en meetbaar maken vanuit een ‘SMART’ doelstelling.

Specifiek – Is je doelstelling specifiek? Wat wil je precies bereiken? Om een doel specifiek te maken kun je de 5 W-vragen stellen; Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom.

Meetbaar – Is jouw resultaat ook zichtbaar? Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Een derde partij moet kunnen analyseren of jouw doel daadwerkelijk is gerealiseerd.

Acceptabel – Is jouw doel acceptabel voor de betrokkenen bij het plan? Creëer draagvlak en zorg dat de teamleden ermee instemmen. Doelen opleggen heeft weinig nut. Commitment is een voorwaarde voor het behalen van doelen.

Realistisch – Is het realistisch om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken binnen gestelde tijd? Een te ambitieuze doelstelling kan de medewerkers in een onderneming demotiveren.

Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Wanneer is de deadline?

Zo maak je jouw gevolgen van het doel ‘een hogere omzet’ concreet en meetbaar door hem SMART te formuleren naar ‘Binnen 12 maanden 10% meer omzet behalen door het binnenhalen van 15 nieuwe klanten’. Met deze doelstelling weet je precies of jouw plannen de juiste gevolgen hebben.