SWOT analyse

U wilt een SWOT analyse opstellen. Voordat u dat kan doen, moet u eerst nadenken over verschillende aspecten binnen het bedrijf. De SWOT analyse is immers een deel van het ondernemingsplan dat u voor ogen heeft voor uw bedrijf. Het doel van het ondernemingsplan moet helder zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn dat u een ondernemingsplan wilt schrijven voor uw bedrijf. U wilt bijvoorbeeld uw ambitie helder krijgen. Het is ook mogelijk dat u wilt weten wat voor gevolgen uw ambitie voor u heeft. Een andere reden kan zijn dat u wilt weten hoe u uw bedrijf in moet richten. Of u wilt gewoonweg meer grip krijgen op uw bedrijf.

Om een goed plan op te kunnen stellen zult u eerst moeten bepalen wat u nu eigenlijk doet binnen uw bedrijf.  U zult moeten vaststellen wat uw product of dienst is en aan welke doelgroep deze geleverd wordt.  Waarom heeft de klant juist uw bedrijf nodig?

U stelt de vraag: ‘Waar creëer ik waarde mee voor mijn klanten?’. Het is hierbij belangrijk dat u een goed idee heeft waarmee u zich onderscheidt van de concurrentie. Op welke aspecten bent u beter dan de rest? Deze aspecten kunnen op gebied vallen van prijs, productkwaliteit, verkrijgbaarheid, productassortiment, functionaliteit, services, zichtbare samenwerking en merkbeleving.

Het is ook belangrijk dat u een idee heeft hoe uw bedrijf op de lange termijn waardevol is. De klant betaalt voor een product of service en heeft daar baat bij. Doordat de klant baat heeft bij uw service of product wordt uw verdienmodel zichtbaar. Dit verdienmodel moet op de lange termijn renderen. Dit zorgt voor een duurzame waarde van uw bedrijf.

 

Interne SWOT analyse

Nadat er goed is gekeken naar de voorgaande aspecten, kunt u met de SWOT analyse beginnen. De SWOT analyse begint intern. Er wordt onderzoek gedaan naar de competenties waarover het bedrijf beschikt. Met als doel een inzicht krijgen in welke competenties een concurrentievoordeel in zich kunnen hebben. Hierbij kijkt u eerst naar de huidige financiële trend van het bedrijf. Hieruit is goed af te lijden hoe het bedrijf er precies voorstaat.

Daarna kunt u ook kijken hoe de financiële trend met betrekking tot uw klanten er voor staat. Hierbij vraagt u zichzelf af: ‘Wie zijn mijn belangrijkste klanten? Wordt deze klant steeds belangrijker of juist minder belangrijk? Hoe afhankelijk ben ik van deze klanten?’ De omzetten door de klanten kunnen worden geanalyseerd. Met behulp van deze analyse kunnen alle voorgaande vragen worden beantwoord.

Als u de financiële ontwikkelingen van uw bedrijf bekijkt, kunt u zich afvragen hoe goed deze processen eigenlijk zijn. Een antwoord volgt uit de procesanalyse en de sociaal-kapitaalanalyse. Deze analyses geven een goed inzicht hoe het er per onderdeel voorstaat binnen uw bedrijf.

 

Externe SWOT analyse

Als de interne analyses gedaan zijn, komt u bij het externe deel van de SWOT analyse. Hierbij kijkt u eerst naar de ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij. Deze kunt u het beste analyseren met behulp van het DESTEP analyse. Deze analyse kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van demografie, economie, sociaal-maatschappelijk, techniek, economie, en politiek/juridisch.

Het is ook belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft hoe uw bedrijf er voorstaat op de markt. Om dit te testen wordt de MaBa analyse van McKinsey gedaan. Hierin wordt er geanalyseerd hoe aantrekkelijk de markt is. Een markt is aantrekkelijk als deze nog voldoende groeit of als de uw concurrentiepositie gunstig is. De uitkomst van deze analyse geeft een score wat u het beste verder aan kunt met uw specifieke product.

 

De confrontatiematrix

Als u al de voorgaande stappen heeft gedaan, kunt u deze in invullen op het SWOT formulier. Vervolgens wilt u de overlappingen van het formulier prioriteren. Dit kunt u doen door de confrontatiematrix in te vullen met waardes. Als u deze matrix helemaal geeft ingevuld, krijgt u een inzicht in de belangrijkste sterke en zwakke punten. Hier kunt u duidelijk zien waar de meeste kansen en bedreigingen liggen.