Visie | Hoe zie jij jezelf in de wereld van morgen?

De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?’ Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het bedrijf opgaat. Een van de meest bekende visies is die van Bill Gates:

‘Over enkele jaren heeft elke werknemer een computer op zijn bureau.’

Dat klinkt vandaag de dag niet meer als een heel spannende visie. Vijfentwintig jaar geleden was dat het wel, het was zelfs onrealistisch. Toch ging Bill Gates daarvan uit als een zeer gewenst toekomstscenario. Zo leidde de persoonlijke visie van Bill Gates ertoe dat er tegenwoordig op de meeste bureaus een PC staat met een besturingssysteem van Microsoft.

De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. Een organisatie heeft een visie als het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Daarop kan zij dan anticiperen in haar productontwikkeling, vernieuwing van diensten. enzovoort.

Al in de jaren ’70 werd het belang van visie onderschreven door onderzoekers, consultants en veel bedrijven. Het beroemde Amerikaanse consultancybureau McKinsey ontwikkelde toen al een organisatiemodel waarin visie het centrale managementinstrument is en zorgt voor samenhang en sturing van andere managementinstrumenten. Dit organisatiemodel is bekend als het 7S model.

Waarom een visie?

Richting geven – Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. De organisatie legt zich daarbij neer en wacht af wat er gaat komen, de organisatie wordt hierdoor stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn, ook in een omgeving met veel ontwikkelingen.

Inspireren – Een goede visie leidt tot creatieve spanning of flow. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt gesteld maar nog niet helemaal weet hoe je dat gaat bereiken. Je weet wel heel goed waar je nu staat. Met een duidelijke visie en overtuigingskracht heb je de mogelijkheid om jouw toekomst naar jouw hand te zetten.

Onderscheiden van anderen – Sommige organisaties leiden, andere volgen. Met leiden wordt bedoeld dat een organisatie initiatief nemen en de markt bepalen in plaats van afwachten en kijken naar wat de concurrenten doen. Een organisatie met een visie is bezig met het creëren van de toekomst en wil hier een duidelijke rol in vervullen.

Winnen – De visie is dé manier om de concurrentie op langere termijn te slim af te zijn.

Overleven – Soms blijkt dat een organisatie wel moet veranderen om in de toekomst te overleven. Dan is een nieuwe visie noodzakelijk. De markt droogt op, nieuwe technologieën maken het product overbodig. Wetgeving verandert, een monopolie verdwijnt. Allemaal aanleidingen om een nieuwe visie te ontwikkelen. Een bedrijf moet zich dan heroriënteren en een nieuw toekomstbeeld creëren.

Ontwikkelen van een organisatievisie

Een visie komt grotendeels tot stand door intuïtie. Het is meer dan één en één is twee. Die intuïtie wordt gevoed door informatie. Goede informatiebronnen voor het ontwikkelen van een visie zijn bijvoorbeeld een SWOT analyse, marktanalyse of klantenonderzoek. Ook ideeën en dromen vanuit de researchafdeling zijn goede bronnen: wat moet mogelijk zijn, maar is het nog niet?

Stel jezelf de vraag:

 1. Waar verbaas ik me over?
 2. Wat verwondert me?
 3. Wat zouden klanten willen en krijgen ze niet?
 4. Wat heeft nog niemand gezien of in de praktijk gebracht?
 5. Welke ontwikkelingen gaan de markt veranderen, en hoe?
 6. Wat zou mogelijk moeten zijn of worden?

Als je eenmaal op het spoor van een goede visie zit, zul je deze in woorden moeten vangen. Probeer helder te zijn, door concrete doelen te stellen. Gebruik normale woorden, dat is het meest krachtig. Containerbegrippen (draagvlak, duurzaam, globalisering) en lege begrippen (‘optimale’ etc.) zijn uit den boze. Zeg gewoon wat je bedoelt!

Maak het verschil met jouw visie

Een goede visie

 • – is gedurfd en staat los van de situatie van vandaag
 • – is krachtig en inspirerend
 • – wordt gedragen door de bedrijfsleiding
 • – bevat een concreet en helder doel
 • – geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken

Een slechte visie

 • – is niet concreet, maar wollig
 • – is een opsomming van containerbegrippen en managementtaal
 • – trapt open deuren in
 • – is niet creatief naar de toekomst
 • – is niet te vertalen in gedrag en beleid