Van visie naar missie

Als de visie is benoemd, is het zaak de organisatie voor de visie te winnen door te inspireren, te beïnvloeden en te overtuigen. Waar de visie het toekomstige doel is waar jij met jouw bedrijf heen wilt, zegt een missie meer over de wijze waarop je dat wilt bereiken. Een missie definieert de bestaansgrond van jouw onderneming en geeft antwoord op de vraag ‘Waarom doen we wat we doen?’ Een missie is tijdloos, maar wel toepasbaar op een concreet moment. Een duidelijke omschrijving motiveert, geeft focus en het verbindt de mensen in jouw organisatie.

Ontwikkelen van een missie

Het ontwikkelen van een missie loopt vaak vast in draken van volzinnen waarin woorden gebruikt worden die in de praktijk niet bij een onderneming passen. Houd bij het ontwikkelen van een praktische tekst rekening met:

Doelen: Een goede missie moet beknopt zijn en een link leggen naar de doelstellingen van de organisatie. Ook wordt aangegeven op welke betrokkenen (klanten, medewerkers of andere belanghebbenden) de organisatie zich richt.

 

Vermijd holle frasen: Termen als ‘maximale aandeelhouders-waarde’, ‘tevreden medewerkers’ of ‘beste in de sector’ zijn te weinig meetbaar. Het zijn doelen waar je medewerkers hun schouders over ophalen. Ieder bedrijf wil uiteindelijk de beste zijn met maximale aandeelhouderswaarde en tevreden medewerkers. Zorg voor een concrete en aansprekende tekst.

Leg een verbinding met de buitenwereld: Het bestaansrecht van jouw organisatie ligt in de buitenwereld. Geen enkele organisatie of afdeling werkt voor zichzelf. Geef duidelijk aan wat je voor die buitenwereld wilt betekenen en hoe.

Zorg voor motivatie: Een goede missie geeft aan waaróm de onderneming haar activiteiten ontplooit. Het volstaat niet om alleen te zeggen wat je organisatie doet. Motiveer het waarom.

Houd het kort en memorabel: Jouw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden moeten de tekst makkelijk kunnen onthouden. Een epistel van meer dan één A4-tje is dus uit den boze. Een missie bestaat niet uit details, maar uit grote lijnen. Kort en krachtig is het devies.

Vermijd jargon en afkortingen: Ga er niet vanuit dat iedereen binnen je organisatie alle afkortingen en jargon snapt. Als je eigen medewerkers het al niet begrijpen, dan kunnen de mensen buiten het bedrijf er waarschijnlijk al helemaal geen kaas van maken. Zorg ervoor dat je het in gewoon Nederlands kan leggen.

Tips en valkuilen

Voortbordurend op het voorbeeld uit de IT, is een mogelijke missie van die onderneming: ‘De wereld wordt steeds dynamischer. Behoefte aan gegevens wordt steeds belangrijker. Daarom helpen onze mensen de mobiele medewerkers van onze klanten met 24/7 bij zowel hardware als software ondersteuning van hun tabletoplossingen.’

Sommige bedrijven denken dat het gaat om de goede woorden op papier te zetten, zodat de tekst in jaarverslagen, op websites en andere communicatieuitingen het bedrijf een modern imago bezorgt. Dat is niet zo.

Een goede missie hoeft niet per sé op papier te worden gezet. Het idee en het bij de buitenwereld gecreëerde beeld zijn echt het belangrijkst. Wel moet het gedeeld worden door iedereen binnen het bedrijf.

 

Vorige stap: Hoe zie jij jezelf in de wereld van morgen?