Succesvol een bedrijf kopen

 

Ruud van Empel is een ambitieuze ondernemer. Gestart vanuit zijn kantoor aan huis heeft hij zijn bedrijf opgebouwd tot een toonaangevend inspectie en adviesbureau met dienstverlening door heel Nederland. Ruud heeft zichzelf in die tijd ontwikkelt van zzp-inspecteur naar directeur van ondertussen 3 verschillende bedrijven. Het ontwikkelen van een acquisitiestrategie om van Empel te laten groeien is een proces dat in de afgelopen jaren plaatsvond. De meest recente mijlpaal is de acquisitie van B&R Inspectie en Advies uit Katwijk.

 

HKB en van Empel, een mooie samenwerking

HKB en van Empel werken al samen sinds 2011. In die tijd hebben HKB en van Empel samen al verschillende mooie trajecten doorlopen. Al een aantal jaren worden inspectiebedrijven die te koop komen in de gaten gehouden. Het overnemen van een inspectiebedrijf is voor van Empel een goede manier om te groeien en de (groei)ambitie van het bedrijf te verwezenlijken. Toen Ruud via via te horen kreeg dat de eigenaren van B&R inspecties een mogelijke verkoop van hun bedrijf overwogen, heeft hij contact gezocht om de interesse van van Empel kenbaar te maken. Zowel van Empel inspecties als B&R zijn gerespecteerde namen in de branche. Beide bedrijven hebben vergelijkbaar DNA en technisch kennisniveau. Deze kennismaking was dus een spannende stap, voor beide partijen.

HKB heeft jarenlange ervaring met koop- en verkooptrajecten. Het overnemen van een bedrijf is specialistisch werk. Er komt veel bij kijken en het risico op ‘mislopen’ is hoog. Om een dergelijk traject te doorlopen heb je kennis nodig van waardebepaling, onderhandelingstechniek, fiscale zaken, juridische zaken, Economische Zaken en bedrijfsstrategie. Daarnaast hebben overnameadviseurs een rol als bemiddelaars tussen kopende en verkopende partij. Via een adviseur verloopt het onderhandelen vaak beter dan dat je dat zelfstandig doet. HKB staat dicht naast de ondernemer en is in staat om een complex proces zoals deze, praktisch te begeleiden.

De 6 stappen naar een succesvol koop- of verkooptraject

Een kooptraject en een verkooptraject zijn verschillend. In dit geval hebben we te maken met een kooptraject. Voor een succesvolle kooptraject moet je in ieder geval de volgende stappen doorlopen

1) Een koper wil eerst zoveel mogelijk van het bedrijf te weten komen en over de werkelijke reden waarom een eigenaar wil verkopen. Tegelijkertijd wil de verkoper natuurlijk niet alles prijsgeven. Hij is meestal voorzichtig t.a.v. verstrekken van informatie. Want als het traject misloopt, dan ligt er strategische informatie op het bureau van (zeker in dit geval) een directe en grote concurrent.

2) Aan een bod kun je zien of koper en verkoper de intentie hebben om tot een deal te komen. Een belachelijk bod is voor niemand interessant. Met een goed bod, en dat hoeft zeker geen hoog bod te zijn, laat je zien dat je weet waar je het over hebt. Met een toelichting op het bod kun je aangeven waarom je dat bedrag/ die condities op die manier uitbrengt. En voor de meeste kopers zijn naast een prijs ook andere zaken belangrijk. Een realistisch en beargumenteerd bod laat zien dat de koper de wensen van de verkoper begrijpt. Al hoeft hij natuurlijk niet al die wensen in te vullen.

Vaak volgt dan een onderhandelingsfase waarin verkoper en koper nadere informatie uitwisselen en (hopelijk) tot een intentieovereenkomst komen (een zogenaamde LOI – Letter Of Intent)

3) Die LOI biedt koper en verkoper exclusiviteit en al een bepaalde mate van zekerheid dat er serieus naar een overname toegewerkt wordt. Soms wordt deze fase overgeslagen, maar dat zorgt dan in veel gevallen voor misverstanden en onduidelijkheid.

4) Op basis van de LOI start een onderzoeksperiode. Dat onderzoek heet een Due Dilligence (DD) onderzoek. De verkoper is verplicht om de koper goed te informeren over alles rond het bedrijf. Tegelijkertijd heeft de koper de plicht om zich goed te laten informeren. (de onderzoeksplicht) Denk daarbij niet alleen over fiscale zaken, maar ook over klantovereenkomsten, personeelsdiploma’s, zaken rond huisvesting en vergunningen.

5) als de DD-periode naar tevredenheid verloopt, dan wordt een koopovereenkomst opgesteld waarin alle rechten en verplichtingen rond de koop opgenomen worden. Vaak zijn er zaken waar de koper zelf onvoldoende zekerheid over kan geven, ook al doet hij zijn oprechte best.

6) Op basis van de koopovereenkomst passeren bij een notaris de aandelen van het bedrijf (in het geval van een BV). In het geval van een eenmanszaak hoef je niet via de notaris, maar kun je onderling de verkoop regelen.

Afhankelijk van een aantal aspecten zijn er nog andere zaken van belang tijdens een overname. Denk bijvoorbeeld over financiering van de overnamesom. Of een nabetaling van de koopsom. En het komt ook vaak voor dat de verkoper nog een tijd meewerkt in het bedrijf. Daar moeten ook goede afspraken over gemaakt worden.

 

Spannend moment: het tekenen van de akte

Voor de koper is het meest spannende moment het passeren van de akte. Tot dat moment kan er ook voor hem nog van alles misgaan. Vaak is het rondkrijgen van financiering voor kopers ook wel even een spannend moment, zeker als het om een (voor de koper) grote overname gaat. Dan is medewerking van een of meerdere financiers nodig. Die moeten de overnameplannen dan ook helemaal zien zitten.

Dankzij een goede begeleiding vanuit HKB en het feit dat van Empel een gezonde onderneming is, is dit traject op rolletjes verlopen.

Dromen, durven, doen

Ruud zit al lang niet meer te dromen over bepaalde ambities. Zijn ondernemersdroom is inmiddels werkelijkheid geworden. Dat geeft weer ruimte om na te denken over de toekomst.

Er gaan een aantal ontwikkelingen plaatsvinden die ervoor zorgen dat inspecties en advisering op energie en veiligheidsgebied voor gebouwen nog belangrijker worden. Van Empel wil ook een rol spelen in de energietransitie van aardgas naar alternatieven (hoogcalorisch gas, waterstof, biomassa, etc.). Daar spelen dezelfde thema’s als bij de huidige energiebronnen op gebied van veiligheid, maar dan op een voor veel partijen onbekend technisch terrein.

Van Empel zal in de komende jaren naar alle verwachting stevig doorgroeien. Dat gaat zelfstandig gebeuren maar van Empel staat ook open voor verdere overnames van bedrijven die goed bij van Empel passen.