Minder belasting op jouw resultaat!

De vennootschapsbelasting gaat omlaag! In de komende 3 jaar wordt de vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd, voor het lage tarief 16% en voor het hoge tarief naar 22,5%. Voor 2019 betekent dat een daling van 1% voor het lage tarief (van 20% naar 19%) en voor het hoge tarief een daling van 0,7% (van 25% naar 24,3%). Dit betekent dat het aantrekkelijk kan zijn je winst uit te stellen naar de komende jaren, om de vennootschapsbelasting in gunstigere belastingklimaat te betalen.