Belasting op schuld ondernemers

Een goed verstopte, en nog niet goed uitgewerkte, rekening komt er te liggen voor de Directeur Groot Aandeelhouders (DGA) in het MKB: Een belastingheffing op rekening courant schuld van de DGA aan BV. In de miljoenennota wordt namelijk een maatregel gepresenteerd die ervoor moet zorgen dat de rekening courant tussen de DGA en zijn BV kan worden belast in Box 2, bij een schuld vanaf €500.000. Hoe deze maatregel er precies uit komt te zien is nog niet bekend gemaakt, waardoor het erop lijkt dat deze heffing pas in 2020 zal worden uitgevoerd.

Wel verwacht de regering door deze maatregel in 2019 al 1.8 miljard euro te kunnen innen, door ‘anticipatie’ op deze nieuwe wetgeving. Dat betekent dat het door de regering verwacht wordt dat DGA’s in 2019 maatregelen gaan nemen om in 2020 aan deze heffing in box 2 te kunnen ontkomen. Door deze maatregelen zouden ondernemers hun schulden aflossen, waardoor er in 2019 extra belastinginkomsten zijn.

Deze nieuwe maatregel kan, door de hoogte van de verwachte belastinginkomsten, worden gezien als de tegenhanger van de afschaffing van dividendbelasting voor buitenlandse investeerders (die om en nabij de 2 miljard euro per jaar kost). Dat zou betekenen dat de rekening hiervan dus toch weer bij de MKB ondernemers komt te liggen. Hier is ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gezegd.