Stalufor

Stalufor is in 2009 opgestart en na de crisis goed te hebben doorstaan, hadden we behoefte aan een stuk ondersteuning in het optimaliseren van processen. We waren vooral toe om ons middels gerichte actiepunten de juiste weg te laten volgen. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met Rob en Frans en waren er samen van overtuigd dat zij ons daarin goed konden begeleiden. We hebben het afgelopen jaar de puntjes op de i kunnen zetten en in het komende jaar gaat HKB onze medewerkers naar een nog hoger niveau tillen. Ook de succesreeks die we regelmatig bezoeken op maandagavond wordt als erg positief ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de ingezette acties en het bezoeken van de eerder benoemde succesreeks sessies de groei van de afgelopen jaren kunnen continueren en zelfs nog uit kunnen breiden.

Theo van Rooij en Jack van den Heuvel
Directie