HKB rekentool voor NOW regeling

Er heerst de nodige onduidelijkheid over de berekening van de NOW regeling. Daarom heeft HKB een handige rekentool ontwikkeld waarmee jij snel inzichtelijk hebt voor hoeveel NOW subsidie jouw bedrijf in aanmerking komt.

Let op! Om in aanmerking te komen voor de NOW regeling is er één belangrijke voorwaarde dat je verwacht minimaal 20% omzetdaling te lijden.

 

Wanneer de NOW regeling wordt verleend, worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. Je bent verplicht de loonsom van jouw bedrijf zoveel mogelijk gelijk te houden;
 2. Je doet na 18 maart 2020 geen verzoek om toestemming om de
  arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend;
 3. Je bent verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van jouw loonkosten;
 4. Je bent verplicht jouw werknemers te informeren over de NOW-subsidieverlening;
 5. Je voert een zodanig controleerbare administratie dat alle voor de subsidie relevante gegevens kunnen worden nagegaan tot vijf jaar na de subsidieontvangst;
 6.  Je doet de loonaangifte op de voorgeschreven momenten;
 7.  Je meldt schriftelijk aan de minister indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 8. Je overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant;
 9. Indien je medewerkers in dienst heb waarvoor je loonkostensubsidie ontvangt, informeer je de loonkostensubsidieverlener, over de NOW-subsidieverlening;
 10. Je werkt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie mee aan door het ministerie ingesteld onderzoek naar de vaststelling van het NOW-subsidie bedrag.

(wettekst NOW regeling)

Wil jij meer weten over de NOW regeling en hoe je daarvoor in aanmerking komt?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op.
 • Hoe heb je ons gevonden?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.