Maak je bedrijf waardevoller door misbaar te zijn

Veel ondernemers voelen zich onmisbaar. Zelfs tijdens de vakantie is de ondernemer ‘gewoon’ bereikbaar. Want wat is nu de moeite om tijdens de vakantie dat ene telefoontje te plegen, die ene mail te beantwoorden of zelfs even een Teams-vergadering te doen? ‘Want anders kunnen ze niet verder’. Herken je dit? Dan doe je iets verkeerd, want feit is: je bedrijf is minder waard als jij onmisbaar bent

Wij weten uit eigen ervaring dat de verbondenheid tussen een ondernemer en zijn of haar bedrijf groot is. MKB-bedrijven zijn vaak zo ingericht dat de onderneming afhankelijk is van de ondernemer. De kans is groot dat dit bij jouw bedrijf ook zo is. Jij hebt als ondernemer een helikopterview op je bedrijf en kent alle ins en outs. In het geval dat jij onverwachts -tijdelijk of permanent- wegvalt, betekent dit dat er veel kennis verloren gaat. Kennis over de bedrijfsvoering die misschien niemand anders heeft.

je bedrijf is minder waard als jij onmisbaar bent

The show must go on

De continuïteit van een bedrijf kan onder verschillende omstandigheden in gevaar komen. Sommige situaties zoals een echtscheiding hangen misschien al een tijdje in de lucht, en bepaalde zaken zoals de dood zie je niet aankomen. Ongeacht de situatie; je bedrijf moet natuurlijk wel door blijven gaan. We bespreken hieronder een paar scenario’s.

Calamiteit

Overlijden is onvermijdelijk en logischerwijs geen populair gespreksonderwerp. Voor een onderneming kan het schadelijke gevolgen hebben om deze problematiek proberen te ontlopen.

Regel vandaag nog rust voor jezelf en de ander

Het verliezen van een geliefde (de ondernemer) is voor de nabestaande(n), vriend of collega een lastige periode. Naast het gemis ervaren ze ook stress omdat ze het gevoel hebben dat het succes van de onderneming opeens van hén afhangt. En naast de rouwperiode komen er ook vragen vanuit banken, de belastingdienst, klanten en medewerkers. Vaak allemaal tegelijk. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de vier ondernemingen het redt wanneer de ondernemer plots overlijdt. We zien ook dat de bedrijven die het overleven, vaak na vier tot vijf jaar nog steeds niet volledig hersteld zijn. Dus steek je kop niet in het zand en neem de verantwoordelijkheid om dit goed te regelen.

Scheiden en uitscheiden

Als een ondernemer stopt met werken omdat hij (vroegtijdig) met pensioen gaat dan is dit meestal een aantal jaren van tevoren gepland. Het vroegtijdig plannen is nodig om ervoor te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. En daarna is de ondernemer nog bereikbaar voor overdracht en als informatiebron.

Zo komt een echtscheiding (meestal) niet plotseling uit de lucht vallen. Een scheiding kan tot conflicten of complicaties lijden. Als je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd heeft de echtgeno(o)t(e) aanspraak op de onderneming. Bij een zogenaamde vechtscheiding loopt het bestaansrecht van de onderneming in gevaar waar je uiteindelijk allebei last van hebt. Het is dus voor beide partijen belangrijk dat de onderneming gezond blijft.

De OASE-noodscenario’s

Als je je goed voorbereidt op deze verschillende noodsituaties creëer je meer rust voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen die het stokje moeten oppakken.

OASE onderscheidt vier situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de onderneming. Je kunt in je bestaan als ondernemer;

·        Onverwachts overlijden;

·        Arbeidsongeschikt raken (wilsonbekwaam, tijdelijk of permanent);

·        Stoppen (geplande overdracht);

·        of een Echtscheiding doorstaan.

Hoe kun je jezelf en jouw onderneming op een calamiteit voorbereiden?

Als ondernemer kun je anticiperen op het feit dat je gaat stoppen of te maken krijgt met een echtscheiding. Maar bij overlijden of arbeidsongeschiktheid ben je daar niet meer toe in staat. HKB heeft daarom (met name voor deze laatste twee scenario’s) een adviesproduct ontwikkeld onder de naam ‘OASE – ZELF geregeld’.

ZELF is een acroniem en staat voor (Zeggenschap, Eigendom Leiding en Financieel). Met behulp van ‘OASE – ZELF geregeld’ helpen we ondernemers bij het voorbereiden op iets waarvan je hoopt dat het niet gebeurt, maar waarvan het risico wel aanwezig is. We werken samen met fiscalisten en notarissen om ook fiscale en juridische zaken optimaal in te richten. Ondernemers die met ‘OASE – ZELF geregeld’ aan de slag gaan, ervaren naast de structuur die we bieden ook verschillende voordelen die het bedrijf meteen al beter maken.

Neem vandaag nog contact met ons op en regel je misbaarheid. Dan kun jij weer volle bak werken aan je onderneming met meer succes, plezier en vooral (gemoeds)rust.