Wat verandert er voor mijn personeel?

De werkloosheid daalt verder: van 3,9% naar 3,5%, het laagste werkloosheidspercentage sinds 2000. Volgens het CBS zal dit voor 1 op de 5 MKB bedrijven betekenen dat er onvoldoende personeel beschikbaar is om aan de gestelde groei te kunnen voldoen. Voor het aannemen van nieuw personeel wordt het dus nog belangrijker om interessanter te zijn voor medewerkers dan hun huidige werkgever, of om personeel uit het buitenland te halen.

Naast de besluitvorming in de Miljoenennota, wakkeren de vakbonden ook een andere discussie aan over het personeel. Een discussie die zich ook verplaatst naar de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen, en die stelt dat er een 5% loonsverhoging moet komen voor iedere werknemer in Nederland, zodat de economische groei bij de werkenden, in plaats van bij de bedrijven komt te liggen. Een proefballon die, mocht hij worden ingevoerd, de rekening wederom bij het MKB legt, en het vast aanstellen van personeel wederom afschrikt.

Je personeel gaat er waarschijnlijk ook op vooruit: Het loonbelastingstelsel gaat namelijk op de schop: Waar er nu 4 schijven zijn, gaan we terug naar 2. Het lage tarief van 37,05%, waar normaliter veel van jouw personeel mee te maken zal krijgen, en een toptarief van 49,5%. Deze beiden tarieven betekenen een lastenverlaging van enkele procenten voor modaal- en topverdieners. Voor de lage inkomens worden heffingskortingen verhoogd, zodat zijn in ieder geval niet achteruit zullen gaan. Dit kan dus ook betekenen dat het interessant kan zijn om je eigen ondernemersbeloning aan te passen.