Jouw groeistrategie van A tot Z

Veel ondernemers en bedrijven stellen elk jaar doelen op voor zijn/haar onderneming. In veel gevallen zijn dit doelstellingen waarbij wordt uitgegaan van omzetgroei, het aannemen van nieuw personeel of het eindelijk binnen komen bij die ene grote klant waarmee jouw business kan exploderen. Prima natuurlijk, een doel helpt om te focussen en verbinding tussen je mensen te leggen. Maar hier begint het pas.

Wat ga jij doen om jouw groeistrategie te behalen? Wij zien vaak bij bedrijven dat er na het bepalen van de doelstellingen voor het komend jaar, weer wordt begonnen met werken in het bedrijf op een vergelijkbare manier als afgelopen jaar. Zo zie je vaak gebeuren dat goede initiatieven om zaken op een andere manier aan te pakken, verzanden in de dagelijkse gang van zaken.

Zo wordt het behalen van je doelstellingen afhankelijk van ‘hoe de wind waait’.

En dat terwijl je met een goede focus op de zaken die jij wilt behalen, echt een verschil kan maken. Daarvoor heb je niet alleen je doelen, maar ook een duidelijk plan nodig.

Hoe maak je jouw plan?

Het maken van een goed plan vraagt tijd en inspanning. Hoe kun je jouw ambitie en verlangens concreet vastleggen op een stuk papier? En hoe zorg je dat jouw groeistrategie succesvol gedragen wordt door iedereen binnen je bedrijf? Het is daarom belangrijk een duidelijk doel te hebben, voordat je jouw plan gaat uitschrijven. Een geslaagd plan moet jou en je bedrijf ondersteunen om de doelen te bereiken en uitgesproken ambities te behalen. Daarom is het commitment binnen je bedrijf onmisbaar. Betrek de juiste mensen in de ontwikkeling van het plan. Dit zorgt voor draagvlak en creëert een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Een succesvol plan is:

 • verbindend op diversen lagen; het plan moet duidelijk omschrijven welke processen er binnen de organisatie veranderen tijdens het realiseren van jouw doel. Als je op klantniveau iets wilt veranderen heeft dat een financieel effect, maar waarschijnlijk ook binnen je secondaire processen.
 • in de taal van de organisatie; het gehele bedrijf moeten begrijpen wat je met jouw plan wilt bereiken en moeten zich ermee kunnen identificeren. Je zal samen met iedereen binnen het bedrijf jouw plan moeten gaan behalen.
 • ondersteunend en dynamisch; het is een rode draad waarin jouw ambitie omschreven staat. Laat jouw doel leven binnen de organisatie!
 • gebouwd op het fundament van je bedrijf; een op zichzelf staand plan zal weinig draagkracht krijgen binnen een bedrijf. Zorg daarom dat je plan altijd een verlengde is van je bedrijf. Wat is jouw ambitie en welke doelen moet je stellen om deze te bereiken?

Wat is er mooier dan plannen maken die uiteindelijk ook nog allemaal uitkomen? Voor HKB is het maken van een plan de eerste stap richting succesvoller ondernemen. Doelen stellen zonder plan blijven vaak maar wensen. ‘Als je blijft doen wat je doet, blijf je krijgen wat je krijgt.’

Welke gevolgen moet jouw groeistrategie hebben?

Hoe weet je dat jouw plan succesvol is? Veel gevolgen van jouw groeistrategie zijn niet te meten en worden vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd zoals ‘meer klanten, een hogere omzet, lagere kosten, meer online volgers of misschien een snellere levertijd?’. Je kunt deze gevolgen concreet en meetbaar maken vanuit een ‘SMART’ doelstelling.

 • Specifiek – Is je doelstelling specifiek? Wat wil je precies bereiken? Om een doel specifiek te maken kun je de 5 W-vragen stellen; Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom.
 • Meetbaar – Is jouw resultaat ook zichtbaar? Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Een derde partij moet kunnen analyseren of jouw doel daadwerkelijk is gerealiseerd.
 • Acceptabel – Is jouw doel acceptabel voor de betrokkenen bij het plan? Creëer draagvlak en zorg dat de teamleden ermee instemmen. Doelen opleggen heeft weinig nut. Commitment is een voorwaarde voor het behalen van doelen.
 • Realistisch – Is het realistisch om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken binnen gestelde tijd? Een te ambitieuze doelstelling kan de medewerkers in een onderneming demotiveren.
 • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Wanneer is de deadline?

Zo maak je jouw gevolgen van het doel ‘een hogere omzet’ concreet en meetbaar door hem SMART te formuleren naar ‘Binnen 12 maanden 10% meer omzet behalen door het binnenhalen van 15 nieuwe klanten’. Met deze doelstelling weet je precies of jouw plannen de juiste gevolgen hebben.

Wat moet er binnen de organisatie veranderen?

Veel MKB ondernemers staan voor de groeikeuze van pioniers- naar managementfase in het groeimodel van Greiner. We zien vaak bedrijven die begonnen zijn met pionieren in een informele structuur. Men kent elkaar goed en de organisatie is nog weinig gestructureerd. Vervolgens begint het bedrijf hard te groeien en ontstaat er steeds meer behoefte aan structuur en formeel leiderschap. De ‘vrijblijvende’ manier van werken van ‘vroeger’ werkt niet meer. Het vorm geven van structuur blijft voor veel bedrijven lastig. Dus wat moet er concreet binnen je bedrijf veranderen om jouw groeistrategie te realiseren?

Begin bij het bepalen of de huidige interne processen toereikend zijn om de strategische doelen te kunnen behalen. Analyseer alle processen kritisch en bepaal welke pijnpunten jouw succes in de weg staan. Zijn bijvoorbeeld overdrachtsmomenten in de processen goed geborgd, wordt tijdig de juiste informatie gedeeld en worden er eisen gesteld aan de output van een deelproces? Blijf ook goed kijken naar de externe omgeving en bepaal bijvoorbeeld in het verkoopproces of je je wel op de juiste type klanten richt en kijk of er nieuwe wet- en regelgevingen zijn waar je je processen op moet aanpassen. Dit zijn procesmatige vragen en afwegingen om te bepalen wat er in de organisatie moet veranderen.

Verder is het belangrijk dat iedere werknemer weet wat zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) zijn in deze processen. Zijn er nog onduidelijkheden? Dan moeten deze eerst worden weggenomen. Vertaal deze TVB meteen in functieprofielen en beoordeel jouw medewerkers aan de hand van dit profiel. Dit geeft jouw medewerkers een helder verwachtingspatroon en hierdoor zullen jouw interne processen beter gaan lopen. Het reflecteren en optimaliseren van de huidige interne processen is een doorlopende taak; blijf je organisatie verbeteren om de klant zo goed mogelijk te bedienen en jouw groeistrategie te behalen.

Wat verandert er voor de klant?

Bij het anders inrichten van jouw processen dien je je niet blind te staren op wat er intern gaat veranderen maar ook zeker wat dit inhoudt voor jouw klanten. Het bedienen van klanten is de levensader van ieder bedrijf, zonder klanten creëer je geen omzet en daarmee heeft jouw bedrijf geen bestaansrecht. Het is belangrijk dat je bij het wijzigen van jouw producten/diensten aanbod uiterst zorgvuldig te werk gaat. Denk ook bij elke interne koerswijziging goed na wat de impact wordt voor de klant, en net zo belangrijk: hoe je dit met hen communiceert.

Durf keuzes te maken in wat de prioriteiten van jouw producten/diensten moeten zijn om in dienst te staan van jouw doelstellingen! Welke ongemakken van de klant moeten ze verzachten? Wat wordt voor hen de toegevoegde waarde van jouw product/dienst waardoor ze klant willen blijven?

Enkele stellingen die hierbij helpen zijn:

 • – Gaan we voor voldoende kwaliteit of de allerbeste kwaliteit?
 • – Maken we een standaard product/dienst of bieden we maatwerk?
 • – Concentreren wij ons op ‘dozen schuiven’ of bieden we complete ontzorging?

Er is niet een stelling goed of fout, wel moet je ervoor zorgen voor dat jouw keuzes in dienst staan van het grotere geheel en goed passen binnen het bedrijfsimago dat je wilt opbouwen. Zo ben je in jouw communicatie glashelder naar je klant en weten zij wat ze van jouw bedrijf kunnen verwachten.

Welke investeringen zijn er nodig?

Een nieuw plan betekent vrijwel zeker dat er investeringen nodig zullen zijn. Wat voor investeringen dit zijn, hangt af van jouw plan. Wil je een nieuwe doelgroep bereiken? Dan zou marketing een goede optie kunnen zijn. Maar wil je een nieuw product op de markt gaan brengen? Dan zul je meer moeten gaan focussen op de innovatieprocessen binnen jouw bedrijf. Het belangrijkste is dat jouw investeringen matchen met jouw plan.

Één ding is zeker: wat je plan ook is, om jouw groeistrategie te bereiken zul je altijd moeten gaan investeren in je personeel. Of je doel nu is om klanttevredenheid, productiviteit, of marge te verhogen: het is belangrijk dat jouw personeel de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft om aan te sluiten op de nieuwe doelstellingen. Wanneer dat niet het geval is, zul je je plan nooit kunnen uitvoeren; zij zijn inmiddels degenen die de motor draaiende houden. Zowel investeringen in kwantiteit als kwaliteit van je personeel zullen hiervoor essentieel zijn.

Vergeet ook niet: blije medewerkers betekenen blije klanten! Wanneer jouw medewerkers de juiste kennis in huis hebben, zijn zij gemotiveerder, productiever, én beter in wat ze doen, wat jouw klant uiteindelijk ten goede komt. Kortom: wat je plan ook is, doe de juiste investeringen, en vergeet daarbij niet je personeel te betrekken. Dan wordt je plan pas echt een investering voor de toekomst.

Jouw groeistrategie

Actieplan voor succesvol ondernemen

In het Actieplan voor Succesvol Ondernemen helpen we jou met het maken van jouw strategiekaart waarmee de weg naar het behalen van jouw doelstellingen duidelijk wordt voor jou en jouw organisatie. Daarnaast creëren we samen concreet en compact actieplan waarmee de stappen om jouw droom te verwezenlijken. Het Actieplan voor Succesvol Ondernemen is daarmee jouw houvast om weer aan je bedrijf te werken, in plaats van erin.

In het Actieplan voor Succesvol Ondernemen helpen wij jou tot duidelijke keuzes maken voor de toekomst van je bedrijf en ondersteunen je op praktische wijze met het behalen van jouw doelen. Geen wollige rapporten, maar een duidelijk stappenplan met duidelijke doelen en concrete acties.

Jouw Actieplan voor Succesvol Ondernemen heeft de volgende doelen:

 • – Tijd vrijmaken om niet in jouw bedrijf maar aan jouw bedrijf te werken;
 • – Het creëren van inzichten op hoe jouw bedrijf er nu voorstaat;
 • – Het formuleren van ambitieuze, maar tegelijkertijd haalbare jaardoelstellingen;
 • – Het samenstellen van een passende strategie voor zowel jou als jouw bedrijf;
 • – Het formuleren van duidelijk uitgezette actiepunten met als doel om de bepaalde jaardoelstellingen van jouw bedrijf te kunnen behalen;
 • – Een op maat gemaakte strategiekaart die door jouw personeel wordt begrepen.

Wil je meer weten over het Actieplan voor Succesvol Ondernemen? Lees verder op onze dienstenpagina.

Meer weten?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op.

 • Hoe heb je ons gevonden?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.