Starten met internationaal ondernemen

Denk jij als MKB ondernemer aan het starten met internationaal ondernemen? Dat kan een goede zet voor je zijn. Exporteren kan immers nieuwe kansen bieden voor je bedrijf en je omzet verhogen. De overheid helpt Nederlandse MKB ondernemers die de (eerste) stap willen zetten naar buitenlandse markten met Coaching Internationaal Ondernemen!

Starten met export is voor veel ondernemers een belangrijke stap die gepaard gaat met vragen, risico’s en onzekerheid. Welk land of landen kies je? Welke verkoopkanalen kies je? Hoe benader je potentiële partners? Zijn je buitenlandse partners betrouwbaar en hoe zorg je voor goede overeenkomsten?

Maak via HKB gebruik van de subsidieregeling Starters International Business (SIB) en verzilver je kansen! Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van internationaal ondernemen en helpen je bij het beantwoorden van deze en andere vragen. Daar hebben we praktische hulpmiddelen voor die jou snel een paar stappen verder helpen.

Wat is het precies?

Het doel van de overheid is het op gestructureerde wijze vormgeven van export en het inbedden van die activiteiten in het MKB-bedrijf. Binnen deze regeling wordt door de overheid gewerkt met vouchers. Vouchers zijn tegoedbonnen met een zekere waarde die bij geselecteerde organisaties zoals HKB besteed kunnen worden.

Voor het voucher krijg je coachgesprekken die resulteren in het formuleren van een actieplan voor de internationaliseringsstrategie van de onderneming. De inhoud van de gesprekken betreft een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

  1. Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. Op basis van jouw ambitie als ondernemer en het onderscheidend vermogen van je product/dienst en onderneming identificeer je kansrijke exportmarkten;
  2. Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;
  3. Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

Voor wie?

Er gelden vier harde criteria:

  1. Je organisatie is een MKB-bedrijf volgens de Europese definitie (< 250 fte’s en omzet < € 50 mln. of balanstotaal < € 43 mln.). Om dit te toetsen, kun je gebruik maken van de online MKB-toets die ontwikkeld is door de Europese Commissie.
  2. De exportquote van je onderneming bedroeg in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25 procent (van je jaaromzet); of je onderneming staat niet langer dan vijf jaar ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  3. SIB is de-minimissteun. De-minimissteun heeft betrekking op een EU-steunregime dat, gezien de kleine bedragen waar het om gaat, wordt geacht niet concurrentievervalsend te zijn. Het komt erop neer dat je in het lopende jaar en de twee jaren voorafgaande aan de aanvraag niet meer dan het toegestane bedrag aan subsidies, die niet zijn aangemeld bij en goedgekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, hebt ontvangen. De grenswaarden voor het de-minimisplafond zijn: – algemeen, inclusief landbouwverwerking € 200.000 – landbouwproductiesector € 15.000 – visserij € 30.000 – wegvervoer € 100.000
  4. Je hebt een kansrijke propositie en de bereidheid om te investeren (tijd & geld). Lees meer over de regeling SIB en de criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling.

Hoe vraag ik een SIB subsidie aan?

Stap 1 Laat ons weten dat je interesse hebt in internationaal ondernemen door contact op te nemen via het contactformulier of direct een mail te sturen naar r.vanhout@hkb-advies.nl.

Stap 2 We kijken samen naar de beste kansen voor jouw MKB onderneming en of je voldoet aan de eisen voor de SIB subsidie.

Stap 3 Je gaat samen met HKB het Export avontuur aan! HKB vult voor jou de voucheraanvraag in en zorgt dat deze via jouw naam wordt ingediend via het RVO.

 

HKB is trots om te kunnen melden dat het is aangemerkt om namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) individuele coachtrajecten uit te voeren in het kader van de regeling SIB. RVO.nl voert SIB uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Concreet: bedrijven die in aanmerking komen voor de subsidieregeling ontvangen een voucher voor een coachtraject. Dit voucher kan worden ingewisseld bij HKB.

Meer weten?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op.

  • Hoe heb je ons gevonden?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.