Hoe hou ik mijn bedrijf gezond in tijden van de corona crisis

Je kunt er niet omheen, corona houdt de samenleving in zijn greep. Voor ondernemers is dat niet anders en de onzekerheid in de samenleving over corona brengt daardoor ook veel onzekerheid voor jouw bedrijf met zich mee. Wat kun je wel, en wat kun je niet doen om jouw bedrijf gezond te houden?

Economische gevolgen van de coronavirus uitbraak

Financiële compensatie of schadevergoeding is niet van toepassing

Er gaan verhalen rond dat er ‘potjes’ ter beschikking zijn gesteld door de overheid voor ondernemingen om omzetverlies of schade door het coronavirus direct te compenseren. Dit is, op moment van schrijven, niet het geval. Economische schade door het coronavirus wordt gezien als ‘ondernemersrisico’. Dat betekent niet dat de overheid geen maatregelen heeft getroffen om ondernemingen te ondersteunen in deze tijd.

Heb jij financiële gevolgen of problemen door de coronavirus uitbraak? Onderzoek dan of de volgende oplossingsrichtingen voor jou van toepassing zijn:

Fiscale druk verlagen

Wanneer de liquiditeit van jouw bedrijf onder druk komt te staan, kun je verzoek om bijzonder uitstel van betaling in inkomsten-, vennootschaps-, omzet- & loonbelasting indienen bij de Belastingdienst. Zij zullen uitstel van betaling verlenen wanneer je schriftelijk motiveert dat je door corona in mogelijke problemen bent gekomen. Vanaf het moment dat je verzoek om uitstel bij de Belastingdienst is ontvangen, zet de Belastingdienst invordering stil. De beoordeling van je verzoek wordt op later moment pas gedaan. Ook de verzuimboete voor niet (tijdig) betalen komt te vervallen of wordt teruggedraaid.
Daarnaast kun je, wanneer je een lagere winst verwacht door de uitbraak van Corona voor dit jaar, je voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting verlagen. Ook dit doe je door een verzoek tot verlaging van deze belastingen in te dienen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming van de Borgstellingskredieten (BMKB)

Daarnaast kunnen liquiditeitsproblemen worden opgevangen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of het ophogen van de rekening courantfaciliteit. Per eind maart zal daarom de Borgstelling MKB-kredieten worden verruimd, waarmee de overheid voor een deel van een lening borg stelt wanneer je met jouw onderneming onvoldoende zekerheden kunt bieden. De maatregel zal tot 1 april 2021 gelden en houdt in dat het borgstellingskrediet van 50% van het krediet dat wordt verstrekt, wordt opgehoogd naar 75%.

Werktijdverkorting

Wanneer je onvoldoende werk hebt voor jouw medewerkers doordat klanten minder afnemen of afspraken zijn afgezegd en er reden is om aan te nemen dat dit gevolgen zijn met betrekking tot het coronavirus, kun je beroep doen op de werktijdverkorting. Dit houdt in dat wanneer je verwacht dat je minimaal 2 weken, en maximaal 24 weken minder werk hebt voor je medewerkers, je beroep kunt doen op de werkloosheidsuitkering voor het deel van het personeel waar dit omgaat. ZZP’ers kunnen hier geen gebruik van maken, aangezien zij geen personeel in dienst hebben. Wel kunnen ZZP’ers onderzoeken of voor hen de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004) van toepassing is. Meer uitleg over hoe dit aan te vragen vind je via onze blog op de website.

Richt je organisatie in op (tijdelijk) thuiswerken

Het economisch inzetbaar houden van je personeel is voor veel bedrijven van groot belang om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hoe het virus & de maatregelen daartegen zich de komende weken gaan ontwikkelen is niet te voorspellen. Vooralsnog is door het RIVM, GGD & Overheid geadviseerd om waar mogelijk mensen thuis te laten werken. Bekijk met je personeel in welke mate dit op dit moment mogelijk is. Maar hou wel rekening met de situatie dat thuiswerken in de komende weken zelfs, waar mogelijk, een verplichting kan worden. Richt bijtijds in dat medewerkers thuis hun werkzaamheden kunnen continueren & online overleg mogelijk is.
Google biedt tot 1 juli 2020 het online platform G Suite gratis aan. Met dit programma heb je toegang tot Gmail, een Microsoft Office variant, videometing software en een online drive waar je al je bestanden kan opslaan. Hiermee kunnen je medewerkers tijdelijk gratis vanuit huis te werken.

Transport in en naar het buitenland van goederen wordt gecontinueerd

Er is vooralsnog geen reden om de import & export van goederen te reguleren en strengere douaneprocedures in te zetten. Het virus verspreidt zich niet via goederen, waardoor er geen reden zou moeten zijn om jouw producten geen doorgang te bieden. Mochten er wel problemen met de douane voorkomen, neem dan contact op met het FME (ondernemersorganisatie voor technologische industrie). Zij hebben een meldpunt voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus

Reizen door personeel wordt steeds lastiger

Wanneer jouw onderneming voor een groot deel afhankelijk is van import of export vanuit het buitenland, betekent het vaak dat niet alleen de goederen, maar ook jouw personeel of jijzelf de landsgrenzen moet kunnen passeren. Hou er rekening mee dat dit voor een aantal regio’s steeds moeilijker wordt. Een aantal regio’s wordt door de overheid streng afgeraden te bezoeken (Noord-Italië & de Wuhan regio in China), maar ook zijn er een aantal landen die verbieden dat personen uit getroffen landen zoals Nederland hen nog bezoeken. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het inreisverbod dat de Verenigde Staten heeft voor Europeanen, maar ook Tsjechië heeft inmiddels besloten de landsgrenzen te sluiten voor iedereen zonder verblijfsvergunning.
Ook de Nederlandse overheid raadt af om te reizen naar het buitenland. Wanneer je naar het buitenland gaat, informeer dan goed wat de actuele status is van de plaats van bestemming. Dit check je via het reisadvies van de overheid.

Tips & Tricks op de werkplek

1. Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.

2. Attendeer je personeel erop om regelmatig de handen te wassen met handzeep of desinfecterende gel. Hang mededelingen ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.

3. Maak regelmatig alle gebruiksvoorwerpen op kantoor schoon met alcohol doekjes. (zoals deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden, computermuizen en telefoons).

4. Zet de vaatwasser op een hogere temperatuur om alle bacteriën te doden.

5. Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd.

6. Zorg voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning, de druppels kunnen slechts twee meter overbruggen en zijn te zwaar om door de airconditioning opgezogen te worden.