Het succes van gestructureerd internationaal ondernemen

Je levert een product of dienst waarvan je denkt, “waarom zou ik mij door landsgrenzen laten tegenhouden?” Aan de andere kant, voelt internationaal ondernemen als een achtbaan waarvan je uiteindelijk géén idee hebt waar je terecht komt. Je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen.

Maar het allerbelangrijkste: Waarom is het dan zo belangrijk, gestructureerd te werk te gaan en een weloverwogen plan te hebben voordat je start? HKB-adviseur Rob Bierens geeft antwoord. Rob heeft veel ervaring met internationaal ondernemen. Rob is door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland als expert aangeschreven en kan jou helpen met de uitvoering van Starters Internationaal Ondernemen.

 

Wat houdt internationaal ondernemen in?

Internationaal ondernemen kan op verschillende manieren. De eerste manier kan zijn dat bedrijven exporteren naar het buitenland (34% van de Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen). Ook kan internationaal ondernemen betekenen dat er producten of diensten geïmporteerd worden uit het buitenland (36%). Ten slotte kun je als bedrijf ook importeren uit het buitenland, wanneer je bijvoorbeeld grondstoffen nodig hebt. Deze heb je nodig voor de productie van je product in Nederland, die je vervolgens weer naar het buitenland exporteert (30%).

Hoe ziet het traject eruit, welke stappen moet je doorlopen?

Veel bedrijven beginnen zo maar en gaan niet planmatig te werk. Het kan ook zijn dat je als bedrijf gevraagd wordt om internationaal te leveren of te verkopen. Toeval is lastig te sturen en structureel begint het met de kernvraag: wat voeg ik toe aan een bepaalde markt? Waarom is er behoefte aan mijn product, waarom willen mensen de vrachtkosten betalen?

De eerste stap: heel goed weten wat je toevoegt aan de markt. De tweede stap: een goede landenselectie. Je kunt niet overal tegelijk zijn. Internationaal ondernemen is voor de lange adem. Vaak ook een kwestie van volhouden en leren. En dat kun je niet in alle landen tegelijk.

Daarvoor heb je een plan van aanpak nodig hoe je de gekozen markt gaat benaderen. Welke marketing, welke productie en wat uiteindelijk heel belangrijk is, zorg dat je gewoon goede mensen in het buitenland aan boort hebt. Dit maakt het verschil.”

 

Waarom is het zo belangrijk gestructureerd internationaal te ondernemen?

Starten met internationaal ondernemen is voor veel ondernemers een belangrijke stap die gepaard gaat met vragen, risico’s en onzekerheid. Welk land of landen kies je? Welke verkoopkanalen kies je? Hoe benader je potentiële partners? Zijn je buitenlandse partners betrouwbaar en hoe zorg je voor goede overeenkomsten?”

Hoe kan jij/HKB hierbij helpen?

“De adviseurs van HKB hebben veel kennis en ervaring op het gebied van internationaal ondernemen. Wij helpen je bij het beantwoorden van deze en andere vragen. Daar hebben we praktische hulpmiddelen voor die jou snel een paar stappen verder helpen.

HKB is aangemerkt om namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) individuele coachtrajecten uit te voeren in het kader van de regeling Starters International Business (SIB)’. Dat betekent dat wij ondernemers die aan de criteria voldoen met een coaching voucher kunnen adviseren. Deze vouchers worden ter beschikking gesteld door RVO.nl. Wij helpen graag bij het aanvragen van deze coaching vouchers.”