Welke gevolgen moeten jouw plannen hebben?

Hoe weet je dat jouw plan succesvol is? Veel gevolgen van een plan zijn niet te meten en worden vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd zoals ‘meer klanten, een hogere omzet, lagere kosten, meer online volgers of misschien een snellere levertijd?’. Je kunt deze gevolgen concreet en meetbaar maken vanuit een ‘SMART’ doelstelling.

Specifiek – Is je doelstelling specifiek? Wat wil je precies bereiken? Om een doel specifiek te maken kun je de 5 W-vragen stellen; Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom.

Meetbaar – Is jouw resultaat ook zichtbaar? Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Een derde partij moet kunnen analyseren of jouw doel daadwerkelijk is gerealiseerd.

Acceptabel – Is jouw doel acceptabel voor de betrokkenen bij het plan? Creëer draagvlak en zorg dat de teamleden ermee instemmen. Doelen opleggen heeft weinig nut. Commitment is een voorwaarde voor het behalen van doelen.

Realistisch – Is het realistisch om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken binnen gestelde tijd? Een te ambitieuze doelstelling kan de medewerkers in een onderneming demotiveren.

Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Wanneer is de deadline?

Zo maak je jouw gevolgen van het doel ‘een hogere omzet’ concreet en meetbaar door hem SMART te formuleren naar ‘Binnen 12 maanden 10% meer omzet behalen door het binnenhalen van 15 nieuwe klanten’. Met deze doelstelling weet je precies of jouw plannen de juiste gevolgen hebben.

Hoe kun je jouw doel SMART formuleren?

 

Vorige stap: Hoe maak je jouw plan succesvol?

Volgende stap: Wat verandert er voor de klant?