Crowdfunding, wat is dat?

Crowdfunding is een alternatieve financieringsoptie die voor, veelal, beginnende bedrijven of nieuwe ideeën, de financiering verzorgd. Bij crowdfunding ga je met je financieringsvraagstuk niet naar een kredietverstrekker, maar vraag je particuliere personen om hun (eigen) geld te investeren in jouw bedrijf. Daarbij is het vaak veel belangrijker om deze personen te overtuigen van jouw goede plan, dan welke financiële zekerheden je daar tegenover legt. 

Welke opties heb je?

Bij crowdfunding heb je meerdere opties om je financiering vorm te geven. De volgende zijn het meest voorkomend: 

  • –  Geldlening:
  • Hierbij betaal je over een periode (gemiddeld tussen 3 en 7 jaar) je lening inclusief rente terug. Vergelijkbaar met een geldlening bij een bank of kredietverstrekker.
  • –  Converteerbare lening:
  • Hierbij ga je een lening aan, waarbij de na een bepaalde periode je lening om te zetten is in aandelen in jouw bedrijf. Hierbij betaal je de eerste periode enkel rente, en wordt aflossing uitgesteld. Dit is een goede optie wanneer je verwacht weinig aflossingscapaciteit te hebben bij de start van je plan.
  • –  Aandelenverkoop:
  • Hierbij verkoop je een deel van de aandelen in je bedrijf om kapitaal op te halen voor je bedrijf. De financiers worden daarbij dus aandeelhouder van jouw bedrijf. Er is dan geen aflossing of rente, maar de aandeelhouders delen mee in de winst.
  • –  Voorverkoop:
  • Je verkoopt je product en/of dienst via crowdfunding, waarbij de investeerders vooraf aangeven jouw product te kopen. Hierdoor haal je vooraf kapitaal op om jouw product te vervaardigen.
  • –  Donatie:
  • Een schenking waarbij de investeerders hun geld niet terug verwachten. Wel zijn er vaak cadeaus of voordelen wanneer je doneert. Dit werkt vooral voor goede doelen en bedrijven/merken/personen met veel fans/ambassadeurs.

Waarom crowdfunding?

De afgelopen jaren is het aantal projecten dat gefinancierd wordt via crowdfunding explosief gestegen. Dat komt doordat veel particuliere investeerders, klein en groot, naar oplossingen zoeken om hun (spaar)geld rendabel in te zetten. Voor jouw bedrijf kan dat een groot voordeel zijn, aangezien deze investeerders ook als ambassadeur voor jouw bedrijf zullen fungeren. Ze geloven namelijk in jouw bedrijf, anders zouden ze hun eigen geld er niet instoppen! Daarnaast zullen ze graag verzekeren dat ze hun geld terugkrijgen, door jouw bedrijf veel onder de aandacht te brengen. Op deze manier kun je je financiering dus ook inzetten voor je marketing.

Net als dat er veel verschillende banken zijn, zijn er veel verschillende crowdfundplatforms. Er zijn grotere platforms waar veel investeerders zijn aangesloten die op zoek zijn naar diversificatie van hun investeringen. Deze platforms zijn vaak iets goedkoper & sneller in het ophalen van geld, maar de marketingeffecten zijn kleiner.  Daarnaast zijn er ook specifieke platforms die zich richten op een bepaald type investeerder, waar meer potentiële ambassadeurs voor je bedrijf investeren. Het is daarom verstandig om je goed te oriënteren en informeren welk platform past bij de doelen die je hebt bij een financiering.

Andere financieringsvormen: