De visie van Jack op 2019!

Afgelopen jaar heeft HKB Oirschot grote stappen in zijn groeistrategie gemaakt. We hebben Jack Kroon geïnterviewd en gevraagd hoe hij 2018 ervaren heeft. Wat 2019 gaat brengen voor HKB Oirschot en Jack. Wat zijn belangrijkste doel voor 2019 is en tot slot wat zijn advies is aan andere ondernemers om de gestelde doelen te bereiken.

 Hoe heb je afgelopen jaar ervaren?

HKB Oirschot staat nu sterk. Door de nodige energie die we er het eerste jaar ingestoken hebben. Met resultaat dat we in oktober 2018 het éénjarig bestaan van HKB Oirschot vierden en daarnaast het specialisten team is uitgebreid met Max Beenen als bedrijfsadviseur en Steffie van Weert als marketingadviseur. Ook hebben we afgelopen jaar onze naam en huisstijl veranderd naar HKB.”

Wat denk je dat 2019 gaat brengen voor HKB Oirschot?

“2019 Wordt een energiek ondernemend jaar. En het begint al goed, want in april verhuist mijn kantoor naar de begane grond van Moorland 4 in Oirschot. Dit is een grotere locatie om onze klanten nog beter te kunnen ontvangen.”

Wat is je grootste doel om in 2019 te bereiken?

“Mijn grootste doel voor 2019 is om ondernemers “boven de A58″ kennis te laten maken met kantoor Oirschot. Hier ga ik me op focussen en door de uitbreiding van mijn team met Max en Steffie heb ik de capaciteit dit te bereiken. Mijn ambitie blijft om HKB Oirschot hèt kantoor voor de MKB ondernemer te laten zijn in regio Oirschot. Door een unieke aanpak en werkwijze, waar we vooral de ondernemer ondersteunen en begeleiden.”

Wat is het beste advies dat je jezelf en andere ondernemers zou geven om deze doelen te bereiken?

“Maak tijd om te kijken waar je staat en je te oriënteren op je vervolgplan. Sta stil om te kijken of je nog op de goede weg zit, en zo ja, wat wil ik de komende maanden bereiken. En ga er dan voor om de gestelde doelen te behalen.”