Mijn rol als jouw sparring partner

Veel mensen vragen mij weleens wat voor mij de motivatie was om mij vorig jaar aan te sluiten bij HKB, een adviesorganisatie voor het MKB. Graag zou ik dat eens nader willen toelichten …

 

Als pas afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieur, ben ik na mijn studie gestart binnen ons familiebedrijf Kersten. Ik heb daar vanaf het begin verschillende afdelingen doorlopen en na een aantal jaar de directiefunctie van mijn vader mogen overnemen. Mijn broer keek als mede-eigenaar en als betrokken boardmember toe. Het bedrijf was onder de leiding van mijn vader altijd zeer succesvol geweest doordat hij continue bleef investeren in nieuwe buigtechnieken en grotere buigcapaciteiten. Op deze wijze bleef Kersten uniek in haar dienstverlening en bleef zij marktleider op haar vakgebied van de buigtechnologie.

 

Na verloop van tijd was verdergaand investeren in vernieuwende buigtechnieken en grotere capaciteiten alleen niet meer afdoende om de gewenste resultaten te behalen. Inzetten op proactieve commercie werd een must. Door het continue inspelen op nieuwe marktkansen en het goed luisteren naar haar klanten ontwikkelde het bedrijf zich verder in haar dienstverlening. Kersten transformeerde van buigspecialist van gebogen delen naar een allround specialist van complete gebogen projecten. Deze commerciële omslag zorgde dat de mooie resultaten behouden bleven.

Door meer afstand te nemen en te investeren in goede vakbekwame mensen, die de vrijheid kregen om zelf te ‘ondernemen’, bleven deze mensen gemotiveerd en behouden voor de organisatie en ontwikkelde het bedrijf zich weer naar een hoger plan. Ik heb ervaren dat het omringen met goede mensen en het hen geven van ondernemersruimte je helpen de organisatie weer verder te brengen. Dit is niet altijd makkelijk, maar ik ben overtuigd dat delegeren en het geven van vertrouwen uiteindelijk de basis is van verdere groei van ieder bedrijf.

 

Naast de altijd aanwezige focus op haar corebusiness heeft Kersten ook altijd oog gehad voor nieuwe marktkansen in nieuwe markten met bestaande dienstverlening voor nieuwe omzet en meer risicospreiding. Dit is in vaders tijd succesvol gerealiseerd in Polen en Duitsland en recent ook nog gedaan in de Verenigde Arabische Emiraten (het Midden-Oosten). Dit letterlijk over grenzen durven denken is ook enorm van belang geweest voor de huidige successen van ons familiebedrijf.

 

 

De laatste jaren zet het bedrijf vol in op automatisering en digitalisering van procedures en processen om zo sneller, efficiënter en dus kostprijsverlagend te kunnen werken gecombineerd met een betere kwalitatieve output.

 

Kortom, het bedrijf is altijd in beweging en in ontwikkeling geweest. Na 25 jaar actief betrokken in het bedrijf én omringd te zijn geweest met fantastische collega’s was het tijd voor weer een nieuwe frisse wind voor mezelf als voor het bedrijf.

Om die reden heb ik wat meer afstand genomen van het bedrijf en daarom mij aangesloten bij HKB Voor succesvoller ondernemen.

Ik geloof in de werkmethodiek met de inmiddels bewezen HKB Methode en wil tijdens mijn ondernemerstrajecten graag mijn eigen ervaringen inbrengen en delen. Ik ga hiervoor graag in gesprek met collega-ondernemers om samen te sparren over de ontwikkelingen van hún mooie en succesvolle bedrijven.

Neem gerust contact op om een afspraak te maken!